Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chỉ Anh Hiểu Em

Tabs: Tremolo
Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau.
11 13 10 9 , 9 9 9 10 9 13
Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này.
13 14 16 15 15 15 16 14 13
Thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau.
11 12 13 14 14 14 13 12 13 13
Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau.
9 10 11 12 12 11 13 11 10

Khi đôi ta mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm.
11 11 11 13 10 9 9 10 9 11 13
Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau.
13 14 16 15 15 15 16 14 13
Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời.
11 12 13 14 14 14 13 13 12 13 14 9
Mà nay giờ đây hai đứa hai nơi.
11 12 11 12 12 14 13 13

Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa.
11 10 9 10 11 11 10 11 10 9 13
Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ.
14 13 12 13 14 14 13 14 13 11
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình .
14 13 12 13 14 13 14 13 12 13 11 10 9
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh.
7 11 11 10 10 12 11 9 11 10 10

Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh.
11 10 9 10 11 11 11 10 11 10 13
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này.
14 13 11 13 14 14 13 14 13 11
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này.
14 13 12 13 14 14 14 13 14 13 12 13 14 10 9
Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em.
7 10 11 12 , 7 10 10 9 8 9

Tabs: Diatonic
 5 6 -4 4 4 4 4 -4 4 6
 6 -6 -7 7 7 7 -7 -6 6
 5 -5 6 -6 -6 -6 6 -5 6 6
 4 -4 5 -5 -5 5 6 5 -4

 5 5 5 6 -4 4 4 -4 4 5 6
 6 -6 -7 7 7 7 -7 -6 6
 5 -5 6 -6 -6 -6 6 6 -5 6 -6 4
 5 -5 5 -5 -5 -6 6 6

 5 -4 4 -4 5 5 -4 5 -4 4 6
 -6 6 -5 6 -6 -6 6 -6 6 5
 -6 6 -5 6 -6 6 -6 6 -5 6 5 -4 4
 -2 5 5 -4 -4 -5 5 4 5 -4 -4

 5 -4 4 -4 5 5 5 -4 5 -4 6
 -6 6 5 6 -6 -6 6 -6 6 5
 -6 6 -5 6 -6 -6 -6 6 -6 6 -5 6 -6 -4 4
 -2 -4 5 -5 -2 -4 -4 4 -3 4

Video:


Sheet Music:
Note:
 Mi Sol Rê Đô Đô Đô Đô Rê Đô Sol
 Sol La Si Đố Đố Đố Si La Sol
 Mi Fa Sol La La La Sol Fa Sol Sol
 Đô Rê Mi Fa Fa Mi Sol Mi Rê

 Mi Mi Mi Sol Rê Đô Đô Rê Đô Mi Sol
 Sol La Si Đố Đố Đố Si La Sol
 Mi Fa Sol La La La Sol Sol Fa Sol La Đô
 Mi Fa Mi Fa Fa La Sol Sol

 Mi Rê Đô Rê Mi Mi Rê Mi Rê Đô Sol
 La Sol Fa Sol La La Sol La Sol Mi
 La Sol Fa Sol La Sol La Sol Fa Sol Mi Rê Đô
 Sòl Mi Mi Rê Rê Fa Mi Đô Mi Rê Rê

 Mi Rê Đô Rê Mi Mi Mi Rê Mi Rê Sol
 La Sol Mi Sol La La Sol La Sol Mi
 La Sol Fa Sol La La La Sol La Sol Fa Sol La Rê Đô
 Sòl Rê Mi Fa Sòl Rê Rê Đô Sì Đô

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)