Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cát Bụi - Trịnh Công Sơn

Harmonica Tab - Cát Bụi - Trịnh Công Sơn

Tabs: Tremolo
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy
14 14 14 17 20 17 17, 16 16 18 18 14 14 15 11
Ôi cát bụi tuyệt vời Mặt trời soi một kiếp rong chơi
16 15 11 11 10 10 11 16 14 15 16 16
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi
14 14 14 17 20 17 17, 16 16 18 18 14 14 15 11
Ôi cát bụi mệt nhoài Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
16 15 11 11 10 14 10 11 14 10 14 14
ĐK:
Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một chiều tóc trắng như vôi
11 11 11 10 11 9 7 , 11 11 11 13 13 12 12
Lá úa trên cao rụng đầy Cho trăm năm vào chết một ngày
14 14 13 13 10 10, 11 11 11 10 11 9 9
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...

=> Đoạn này giống đoạn đầu ..

Tabs: Diatonic

 -6 -6 -6 8 -9 8 8 -7 -7 -8 -8 -6 -6 7 5
 -7 7 5 5 -4 -4 5 -7 -6 7 -7 -7
 -6 -6 -6 8 -9 8 8 -7 -7 -8 -8 -6 -6 7 5
 -7 7 5 5 -4 -6 -4 5 -6 -4 -6 -6
Chorus:

 5 5 5 -4 5 4 -2 5 5 5 6 6 -5 -5
 -6 -6 6 6 -4 -4 5 5 5 -4 5 4 4

Video Music:

Sheet Music:

Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)