Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Buon 2 - Duy Khanh

Buồn 2 - Duy Khánh

Tabs: Tremolo

Cảm âm bởi: kakazaro


14 11 15 16 15 16 14 13
12 14 13 12 11
14 11 15 16 15 16 14 13
12 14 13 13 14

14 11 15 16 15 16 14 13
12 14 13 12 11
14 11 15 16 15 16 14 13
12 13 14 13 16 14

18 20 17 20 17 18 15
18 20 17 20 17 18 17
15 18 17
18 15 16

14 11 15 16 15 16 14 13
12 14 13 13 12 11
14 11 15 16 15 16 14 13
12 14 13 13 14

14 11 15 16 15 16 14 13
12 14 13 19 17 (18 17)
14 11 15 16 15 16 14 13
12 14 13 13 14

18 20 17 20 17 18 15
18 20 17 20 17 18 17
15 18 17, 18 15 16
18 20 17 20 17 18 15
18 20 17 20 17 18 17
15 18 11
18 15 16

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)