Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Bụi phấn - Vũ Hoàng & Lê Văn Lộc

Harmonica Tabs - Bụi phấn - Vũ Hoàng & Lê Văn Lộc

Tabs: Tremolo

 13 11 13 14 9 / 9 14 13 14 13
 12 10 10 10 12 12 6 6 11 8_8 8 10 10 11 10 9
 15 15 18 15 13 / 11 14 15 16 14 16
 11 13 9 10 11 / 10 10 9 10 13
 15 15 18 15 13 / 11 14 15 16 14 16
 11 13 9 10 11 10 10 / 10 9

 15 15 18 15 13 / 11 14 15 16 14 16
 11 13 9 10 11 / 10 10 9 10 13
 (15 15 18 15 13 / 11 14 15 16 14 16
 11 13 9 10 11 10 10 / 10 9 )

Tabs: Diatonic

+6 +5 +6 -6 +4. +4 -6 +6 -6 +6
-5 -4 -4 -4 -5 -5 3" 3" +5 -3-3 -3 -4 -4 +5 -4 +4..
+7 +7 -8 +7 +6. +5 -6 +7 -7 -6 -7.
+5 +6 +4 -4 +5. -4 -4 +4 -4 +6.
+7 +7 -8 +7 +6. +5 -6 +7 -7 -6 -7.
+5 +6 +4 -4 +5 -4 -4. -4 +4


+7 +7 -8 +7 +6. +5 -6 +7 -7 -6 -7.
+5 +6 +4 -4 +5. -4 -4 +4 -4 +6.
(+7 +7 -8 +7 +6. +5 -6 +7 -7 -6 -7.
+5 +6 +4 -4 +5 -4 -4. -4 +4)

Video:

Sheet Music:

Midi: Down

4 comments:

 1. bai nay chua co chuan
  con may cho du not
  ban coi lai di ha
  ^^!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mấy chỗ nào vậy bạn ^^ . Bạn có thể chỉ rõ hơn không? :D

   Delete
  2. Diatonic tremolo:

   Khi thầy vi...ết bảng, bụi phấn rơ...ơi rơi.
   13 11 13-14 9, 9 14 13-14 13.

   Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng.
   12 10 10 10 12 12 6 6.

   Có hạt bụi nào vương trên tóc...óc thầy.
   11 8 8 8 10 10 11-10 9.

   Em yêu phút giây này,
   15 15 18 15 13,

   Thầy em tóc như bạc thêm.
   5 14 15 16 14 16.

   Bạc thêm vì bụi phấn
   11 13 9 10 11

   Để cho em bài học hay.
   9 10 10 9 10 13.

   Mai sau lớn nên người,
   15 15 18 15 13,

   Làm sao có thể nào quên.
   5 14 15 16 14 16.

   Ngày xưa thầy dạy dỗ
   11 13 9 10 11

   Khi em tuổi còn thơ.
   10 10 6 8 9.

   10 lỗ Richter:

   Khi thầy vi...ết bảng, bụi phấn rơ...ơi rơi.
   6 5 6_-6 4, 4 -6 6_-6 6.

   Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng.
   -5 -4 -4 -4 -5 -5 -3'' -3''.

   Có hạt bụi nào vương trên tóc...óc thầy.
   5 -3 -3 -3 -4 -4 5_-4 4.

   Em yêu phút giây này,
   7 7 -8 7 6,

   Thầy em tóc như bạc thêm.
   2 -6 7 -7 -6 -7.

   Bạc thêm vì bụi phấn
   5 6 4 -4 5

   Để cho em bài học hay.
   4 -4 -4 4 -4 6.

   Mai sau lớn nên người,
   7 7 -8 7 6,

   Làm sao có thể nào quên.
   2 -6 7 -7 -6 -7.

   Ngày xưa thầy dạy dỗ
   5 6 4 -4 5

   Khi em tuổi còn thơ.
   -4 -4 -3'' -3 4.

   http://cungchoinhac.com/not-nhac/bui-phan

   Delete
 2. chà chuẩn đấy :v
  6 8 9 mới đúng :v

  ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)