Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bien Can

Biển Cạn

Tabs


Có người từ lâu nhớ thương biển
+5 -3”’ -3 -4 -5 +5 -3”
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là
-3” +5 +6 -5 -5 -5 +5 -4 -3 +4
hoang vắng
-4 +5
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn
+5 -5 +5 +7 +7 +7 +7 -7 -6’ -6
nỗi đau
-7 -6
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi
+5 -5 +6 -6 -6 -6 -6 +6 -4 +5
đánh mất
-5 +6
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
+5 -4 +4 -3 -4 +4 -3 -3”
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn
+4 -3 +3” +3 +3 -4 +5 -5 +3
lòng với tôi
-4 -5 +5
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
+5 -5 +5 -7 +5 -5 +5 -6
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn
+5 -5 +6 -5 -5 -5 +5 -4 +5 +5
biển cạn
-3”’ 3”

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)