Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bà Tôi - Nguyễn Vĩnh Tiến (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
 13 14 14 14 14 13 11
 13 13 13 13 14 13 15 14
 14 14 17 17 15 15 14 14 11 11
 14 14 17 17 15 15 14 14 11 11
 13 16 16 16 16 16 16 14 18 16 14

 13 14 14 14 14 13 11
 13 13 13 13 14 13 15 14
 14 14 17 17 15 15 14 14 11 11
 14 14 17 17 15 15 14 14 11 11
 13 16 16 16 16 16 16 13 15 13 14 14

 17 14 18 18 18 17 17 17 17 17 17
 17 14 18 13 14 14 11 11 11 15 16 14

 14 14 14 17 14 11 13 14
 15 14 17 17 14 16 18 14
 14 11 13 11 14 10 11 13
 14 17 14 13 11 13 11 11
 14 17 14 13 13 11 16 16
 16 17 14 16 13 13 10 10
 11 13 14 14 13 10 10 11
 13 11 16 16 10 13 13 14
 10 14 17 17 19 18 18 17

 13 14 14 14 13 14 11 11
 13 13 13 13 14 13 15 14

Tabs: Diatonic


6 -6 -6 -6 -6 6 5
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng
6 6 6 6 -6 6 7 -6
một mình bà đội cả trời nắng to
-6 -6 8 8 7 7 -6 -6 5 5
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
-6 -6 8 8 7 7 -6 -6 5 5
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -8 -7 -6
Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co

6 -6 -6 -6 -6 6 5
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng
6 6 6 6 -6 6 7 -6
một mình bà đội cả trời nắng to
-6 -6 8 8 7 7 -6 -6 5 5
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
-6 -6 8 8 7 7 -6 -6 5 5
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 6 7 6 -6 -6
Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô

8 -6 -8 -8 -8 8 8 8 8 8 8
Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay
8 -6 -8 6 -6 -6 5 5 5 7 -7 -6
Nhớ bà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời

-6 -6 -6 8 -6 5 6 -6
Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta
7 -6 8 8 -6 -7 -8 -6
Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà
-6 5 6 5 -6 -4 5 6
Có mùa hoa cà tự nhiên tím tái
-6 8 -6 6 5 6 5 5
Bà ví lông gà vàng như vườn cải
-6 8 -6 6 6 5 -7 -7
Ông ví mặt trời như lời mối lái
-7 8 -6 -7 6 6 -4 -4
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại
5 6 -6 -6 6 -4 -4 5
Bà lên Kẻ chợ có buồn được đâu
6 5 -7 -7 -4 6 6 -6
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
-4 -6 8 8 9 -8 -8 8
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu

6 -6 -6 -6 6 -6 5 5
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng
6 6 6 6 -6 6 7 -6
đầu làng mình chợt nổi trận gió to

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)