Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Doi Hoa Mat Troi

Đồi Hoa Mặt Trời

Tabs: Tremolo

11 13 14 14 13 11
11 13 16 13 11 13 11
11 13 14 14 13 10
10 11 13 14 16 15 14
15 16 15 11 14 17 16
14 13 14 14 13 11
15 16 15 11 14 17 16
14 13 14 14 16 15 18.

17 18 15 15 18 17 19
17 18 15 15 14 15 18
16 14 13 13 14 16 15
15 16 14 14 16 15 18
17 18 15 15 18 17 19
17 18 15 15 14 15 18
16 14 13 13 14 16 15
15 16 14 14 16 15 18
17 18 18 15 15

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)