Tabs Mới Nhất

Danh sách ban quản trị Cộng đồng Harmonica Việt Nam (Harmonica4u - H4U, The Harmonica)


Danh sách quản trị viên Cộng đồng Harmonica Việt Nam (Harmonica4u - H4U, The Harmonica)


Cộng đồng Harmonica Việt Nam hiện tại có các website và người quản lý như sau:

I. Mạng xã hội, Blog và Forum


II. Ban quản trị

1. Admin 

1. Nguyễn Duy Hiển (Gà Còi)
2. Đinh Quang Huân (Hướng Dương, Love Wild)
3. Lê Văn Mạnh (Harmonica Lee)
4. Trần Khánh Ly (LyLy Happer)
5. Vũ Quang Trọng (Ezio) 


2. Thư kí

1. Phạm Ngọc Hồng Trà (Trà Sữa)
2. Bùi Thùy Dung (Tiramisu)
3. Vũ Hoa (Hoa Hana)

3. Mod

1. Sang Lê
2. Nguyễn Đình Vũ (PeaceV)
3. Minh Đức (Putius Nguyễn)
4. Thật Tên (Harmonicist)


Update 10-2015

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)