Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chiec Thuyen Nan

Chiếc Thuyền Nan

Tabs: Tremolo


15 15 15 13 14 14 14
13 13 13 14 15 13 14
13 14 13 11 10

18 17 18 17 18
13 17 18 17 13
13 17 18 16 15
13 11 13/ 18 17 15
13 13 13/ 17 18 16 15


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)