Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Only Love - Trade Mark

Tremolo Tab


15 16 14 13 12 13 13 13 11 10
15 16 14 13 12 13 13 13 10 11
11 12 11 12 15 16 14 13
11 13 11 13 18 15
15 11 12 12 12 13 14 14 13

11 12 13 14 14 17 18
13 13 11 13 17 15
11 12 11 15 11 12 11 18
18 17 17 18 15
15 15 15 14 17 18
13 13 11 13 18 15
11 12 11 12 13 14 16 15 15
13 13 13 17 18 15 16 15

Tabs: Diatonic (Use Harmonica Convert)
 7 -7 -6 6 -5 6 6 6 5 -4
 7 -7 -6 6 -5 6 6 6 -4 5
 5 -5 5 -5 7 -7 -6 6
 5 6 5 6 -8 7
 7 5 -5 -5 -5 6 -6 -6 6
 5 -5 6 -6 -6 8 -8
 6 6 5 6 8 7
 5 -5 5 7 5 -5 5 -8
 -8 8 8 -8 7
 7 7 7 -6 8 -8
 6 6 5 6 -8 7
 5 -5 5 -5 6 -6 -7 7 7
 6 6 6 8 -8 7 -7 7

Video:

Note: (Use Harmonica Convert)
  Đố Si La Sol Fa Sol Sol Sol Mi Rê
 Đố Si La Sol Fa Sol Sol Sol Rê Mi
 Mi Fa Mi Fa Đố Si La Sol
 Mi Sol Mi Sol Rế Đố
 Đố Mi Fa Fa Fa Sol La La Sol
 Mi Fa Sol La La Mí Rế
 Sol Sol Mi Sol Mí Đố
 Mi Fa Mi Đố Mi Fa Mi Rế
 Rế Mí Mí Rế Đố
 Đố Đố Đố La Mí Rế
 Sol Sol Mi Sol Rế Đố
 Mi Fa Mi Fa Sol La Si Đố Đố
 Sol Sol Sol Mí Rế Đố Si Đố

Midi: Update

1 comment:

  1. ĐK dòng thứ 4 hình như thiếu mất 1 nốt thì phải. theo mình là 18 17 20 17 18 15

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)