Tabs Mới Nhất

Harmonica tab - A Little Love

Tremolo Tab


11 11 13 14
12 13 12 11
11 15 16 14 13 12 11
11 14 14 14 16 16 16
13 13 13 11 11 11
12 11 12 13 14 12
14 14 14 15 16 13
17 17 17 19 19 19
15 15 15 15 17 17 17
14 14 15 18 17 13
15 16 14 14 18 15 16
13 17 17 17 19 19 19
15 15 15 15 17 17 17

18 15 18 15
13 17 18 17 17 19 19 15 15
17 17 14 13 17 17 15 


Tabs: Diatonic

 5 5 6 -6
 -5 6 -5 5
 5 7 -7 -6 6 -5 5
 5 -6 -6 -6 -7 -7 -7
 6 6 6 5 5 5
 -5 5 -5 6 -6 -5
 -6 -6 -6 7 -7 6
 8 8 8 9 9 9
 7 7 7 7 8 8 8
 -6 -6 7 -8 8 6
 7 -7 -6 -6 -8 7 -7
 6 8 8 8 9 9 9
 7 7 7 7 8 8 8
 -8 7 -8 7
 6 8 -8 8 8 9 9 7 7
 8 8 -6 6 8 8 7


Video:

Sheet Music:
 Greatness as you
 Mi Mi Sol La
Smallest as me
 Fa Sol Fa Mi
You show me what is deep as sea
 Mi Đố Si La Sol Fa Mi
A little love, little kiss
 Mi La La La Si Si Si
Little hug, little gifl
 Sol Sol Sol Mi Mi Mi
all of little something
 Fa Mi Fa Sol La Fa
these are our memories
 La La La Đố Si Sol
You make me cry, make me smile
 Mí Mí Mí Sól Sól Sól
Make me feel that love is true
 Đố Đố Đố Đố Mí Mí Mí
you always stand by my side
 La La Đố Rế Mí Sol
i don't want to say goodbye
 Đố Si La La Rế Đố Si
You make me cry , make me smile
 Sol Mí Mí Mí Sól Sól Sól
make me feel the joy of love
 Đố Đố Đố Đố Mí Mí Mí
oh kissing you
 Rế Đố Rế Đố
thank you for all the love you always
 Sol Mí Rế Mí Mí Sól Sól Đố Đố
give to me. Oh i love you
 Mí Mí La Sol Mí Mí Đố
Midi: Mediafire

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)