Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Foggy Dew (Man Suong Mo Tham)

The Foggy Dew (Màn Sương Mờ Thẳm)
 Cảm âm bởi: xtnhan - Harmonica4u

Tab: Diatonic

5 6 -6, 6 5 -6, 6 5 -4, 5 3
-2 -3 4 5 -4 4 -2 3 -2
5 6 -6, 6 5 -6, 6 5 -4, 5 3
-2 -3 4 5 -4 4 -2 3 -2

3 4, 5 6,-5 5-4 5, 4-4 5 7 -7 -6 6 5 6 -6
5 6 -6, 6 5 -6, 6 5 -4, 5 3
-2 -3 4 5 -4 4 -2 3 -2

Tabs: Tremolo
  11 13 14 13 11 14 13 11 10 11 7
 7 8 9 11 10 9 7 7 7
 11 13 14 13 11 14 13 11 10 11 7
 7 8 9 11 10 9 7 7 7
 7 9 11 13 12 11 10 11 10 11 15 16 14 13 11 13 14
 11 13 14 13 11 14 13 11 10 11 7
 7 8 9 11 10 9 7 7 7

Video:

Note:
  Mi Sol La Sol Mi La Sol Mi Rê Mi Sòl
 Sòl Sì Đô Mi Rê Đô Sòl Sòl Sòl
 Mi Sol La Sol Mi La Sol Mi Rê Mi Sòl
 Sòl Sì Đô Mi Rê Đô Sòl Sòl Sòl
 Sòl Đô Mi Sol Fa Mi Rê Mi Rê Mi Đố Si La Sol Mi Sol La
 Mi Sol La Sol Mi La Sol Mi Rê Mi Sòl
 Sòl Sì Đô Mi Rê Đô Sòl Sòl Sòl

Sheet Music: Update
Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)