Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Fly Me To The Moon

Tab: Diatonic

7 -7 -6 6 -5
Fly me to the moon
6 -6 7 -7 -6 6 -5 5
and let me play among the stars.
-6 6 -5 5 -4 5 -5
Let me see what Spring is like
-6 6-5 5 -4 4
on Jupiter and Mars.
-4 -4-6 -6 7 -7 6
In other words, hold my hand.
-3 4-5 -5 -6 6 -5 5
In other words, darling kiss me.
7 -7 -6 6 -5
Fill my heart with song
6 -6 7 -7 -6 6 -5 5
and let me sing forever more.
-6 6 -5 5 -4 5
You are all I long for,
-5 -6 -5 -5 5 -4 4
all I worship and adore.
4 -4 -6 -6 7 -7 6
In other words, please be true.
6 -6 4 4 4 -4 4
In other words, I love you.

Tabs: Tremolo

 15 16 14 13 12
 13 14 15 16 14 13 12 11
 14 13 12 11 10 11 12
 14 13 12 11 10 9
 10 10 14 14 15 16 13
 8 9 12 12 14 13 12 11
 15 16 14 13 12
 13 14 15 16 14 13 12 11
 14 13 12 11 10 11
 12 14 12 12 11 10 9
 9 10 14 14 15 16 13
 13 14 9 9 9 10 9

Video:

Note:
  Đố Si La Sol Fa
 Sol La Đố Si La Sol Fa Mi
 La Sol Fa Mi Rê Mi Fa
 La Sol Fa Mi Rê Đô
 Rê Rê La La Đố Si Sol
 Sì Đô Fa Fa La Sol Fa Mi
 Đố Si La Sol Fa
 Sol La Đố Si La Sol Fa Mi
 La Sol Fa Mi Rê Mi
 Fa La Fa Fa Mi Rê Đô
 Đô Rê La La Đố Si Sol
 Sol La Đô Đô Đô Rê Đô

Sheet Music: Update
Midi: MF


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)