Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Find The Way

Tab: Tremolo

11 11 12 11 10 9
11 11 12 11 11bend 11
7 11 11 12 11 10 9
10 10 10 11 10 10bend
12 12 12 11 10 9 9 10 11 10
6 12 12 12 11 10 9 11 10

11 11 12 11 10 9
7 11 11 12 11 9o 11
9 9 15 14 13 11 11 10 11 10 9 9 6
9 13 / 12 13 12 /
9 11 13 18 15
13 13 14bend
10 13

9 10
11 11 11 11 12 11 10 9
7 11 11 11 11 12 11 10 9

11 11 11 12 11 10 9
11 12 11 11 10 9 10
11 11 11 13 12 11 10
9 11 11 11 11 14 13 11 9 9 10
11 10 9 9

Video:

Note:
 Mi Mi Fa Mi Rê Đô
 Mi Mi Fa Mi Mi Mi
 Sòl Mi Mi Fa Mi Rê Đô
 Rê Rê Rê Mi Rê Rê
 Fa Fa Fa Mi Rê Đô Đô Rê Mi Rê
 Là Fa Fa Fa Mi Rê Đô Mi Rê
 Mi Mi Fa Mi Rê Đô
 Sòl Mi Mi Fa Mi Đô Mi
 Đô Đô Đố La Sol Mi Mi Rê Mi Rê Đô Đô Là
 Đô Sol Fa Sol Fa
 Đô Mi Sol Rế Đố
 Sol Sol La
 Rê Sol
 Đô Rê
 Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê Đô
 Sòl Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê Đô
 Mi Mi Mi Fa Mi Rê Đô
 Mi Fa Mi Mi Rê Đô Rê
 Mi Mi Mi Sol Fa Mi Rê
 Đô Mi Mi Mi Mi La Sol Mi Đô Đô Rê
 Mi Rê Đô Đô

Sheet Music: Update
Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)