Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Everything I Do, I Do It For You

Tab: Diatonic

Song: Fairly Slow

8 -9 8 -8 8 -8 7 -7
Look into my eyes, you will see

-6 -7 7 8 -8
What you mean to me

8 -9 8 -8 7 -7
Search your heart, search your soul

6 6 6 -6 -7 7 -9 8 -8 -8
And when you find me there you'll search no more

8 -9 -9 -9 -9 -10 8 9 -8
Don't tell me it's not worth try-in for

-8 8 -9 -9 -9 -9 -10 9 8 -8
You can't tell me it's not worth dy-in for

-8 8 -9 8 ______-9 9 -9 -8 8
You know it's true, ev-ry thing I do

6 8 8 -8 7
I do it for you

7 -8 -8 -8 8 8
There's no love like your love

8 -9 -9 -8 -8 -9 -9 7
And no other could give more love

7 -8 8 8 9 9 -8
There's no where unless your'e there

9 9 9 ______-10 10 -10
All the time______All the way

9 9 9 -9 -9 -9 -9 -10 9 -9 -8
Oh you can't tell me not's not worth try-in for

9 9 -10 -9 -9 -10 9 9 8 -8
I cant help it, there's nothin I want more

-9 -9 -9 8 8 8
Yeah I would fight for you

9 9 -8 -8 _____ 9 -10 9 -9 -9
I'd lie for you ____ Walk the wire for you

9 -9 -9 9 -10
Yeah I'd die for you

7 9 -9 8, -9 9 8 -8 -8
You know its true, everything I do

8 -8 7
....woh oh oh

6 8 8 -8 7 7
I do it for you......

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)