Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Endless Love - The Myth - Jackie Chan, Kim Hee Sun

Thần Thoại
Tab: Diatonic
-6 8 -7 7 6 -6 -7 7 -8 8
-6 -6 -10 9 -10 9 -8 8
-6 -6 -10 9 -8 8 -9 8 7
-6 8 -8 -7 -6
-6 8 7 -6 -7 7 -8 8
-6 -6 -10 9 -10 9 -8 8
-6 -6 -10 9 -8 8 -9 8 7
-6 8 -8 -7 -6
-6 -7 7 -8 8 7 -7 6 -6 7 -8 8 8
-6 -7 7 -8 8 7 -7 6 -6 7 -8 7 7
-6 -7 7 -8 8 7 -7 6 -6 7 -8 8 8
-6 -7 7 -8 8 7 -7 6 -6 7 -8 7 7 7

Tab: Tremolo

14 17 15 16 13 14 16 15 18 17
14 14 22 19 22 19 18 17
14 14 22 19 18 17 20 17 15
14 17 18 16 14 14
14 17 15 16 14 16 15 18 17
14 14 22 19 22 19 18 17
14 14 22 19 18 17 20 17 15
14 17 18 16 14 14
14 16 15 18 17 15 16 13 14 15 18 17 17
14 16 15 18 17 15 16 13 14 15 18 15 15
14 16 15 18 17 15 16 13 14 15 18 17 17
14 16 15 18 17 15 16 13 14 15 18 15 15 15

Video:

2 comments:

  1. cho e hỏi s e thổi bài này bằng dia tone C thấy kì kì ạ.ai chỉ e với

    ReplyDelete
  2. có ac nào biết cảm âm bài nói làm sao hết của tăng nhật tuệ ko chỉ e vs

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)