Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Doraemon (Tremolo - Diatonic - Midi - Note)

Đô Rê Mon
Tabs: Tremolo

7 9 9 11 14 11 13
13 14 13 11 12 11 10
6 10 10 12 16 16 14 13
12 12 11 6 8 9 10

7 9 9 11 14 11 13
13 14 13 11 12 11 10
6 10 10 12 16 14 13
12 12 11 10 8 10 9

14 14 13 12 13 14 13
10 11 12# 10 13
14 13 12
10 16 14 13 14 13 12
13 14 11 10 9

Tabs: Diatonic

 -2 4 4 5 -6 5 6
 6 -6 6 5 -5 5 -4
 -3" -4 -4 -5 -7 -7 -6 6
 -5 -5 5 -3" -3 4 -4

 -2 4 4 5 -6 5 6
 6 -6 6 5 -5 5 -4
 -3" -4 -4 -5 -7 -6 6
 -5 -5 5 -4 -3 -4 4

 -6 -6 6 -5 6 -6 6
 -4 5 -5# -4 6
 -6 6 -5
 -4 -7 -6 6 -6 6 -5
 6 -6 5 -4 4


Sheet Music:
 Note: ( use harmonica convert)

 Sòl Đô Đô Mi La Mi Sol
 Sol La Sol Mi Fa Mi Rê
 Là Rê Rê Fa Si Si La Sol
 Fa Fa Mi Là Sì Đô Rê
 Sòl Đô Đô Mi La Mi Sol
 Sol La Sol Mi Fa Mi Rê
 Là Rê Rê Fa Si La Sol
 Fa Fa Mi Rê Sì Rê Đô
 La La Sol Fa Sol La Sol
 Rê Mi Fa# Rê Sol
 La Sol Fa
 Rê Si La Sol La Sol Fa
 Sol La Mi Rê Đô

Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)