Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Close To You

Tab: Tremolo

11 13 13 13 15 11 13 13
11 11 13 13
13 15 11 15 15
11 13 13 11
15 11 13 13
11 11 11 11 11
15 11 13 13
13 13 13 13 13 11 13
13 11 13
21 19 17 13 13
17 19 19 21
13 13 13 13 13
21 19 13 13

9 13 9 11 9 13 11 9 13 11
9 13 9 11 9 13 11 9 13 11
9 13 9 11 9 13 11 9 13 11
9 13 9 11 9 13 11 9 13 11
17 19 19 21
13 13 13 13 13
21 19 13 13

3 comments:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)