Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Can't Take My Eyes Off You

Tab: Diatonic

VERSE 1

6 6 6 -6 6 5 6
You're just to good to be true
6 6 6 -6 6 5 6
Can't take my eyes off you
6 6 6 -6 6 5 6
You'd be like heaven to touch
6 6 -5 6 -5 6 -5
I wanna hold you so much
-5 -5 -5 6 -5 5 -5
At long last love has arrived
-5 -5 -5 -5 5 -4 5
And I thank god I'm alive
5 5 -4 5 -4 4 -4
You're just to good to be true
-4 -4 -4 -4 4-3 4
Can't take my eyes off you

CHORUS
8 8 8 -6-6
I love you baby
-7 7 -8 8 8 -8
And if it's quite all right
7 -7 7 -8 6
I need you baby
-6 -7 7 -8-8 7
To warm the lonely night
-7 -6 -7 7 -5
I love you baby
7 7 -7 7 -7 -6
Trust in me when I say
8 8 8 8 -6 -7 7 -8 8
Oh pretty baby, don't bring me down
8 -8 7 -7 7 -8 6
I pray, - Oh pretty baby
-6 -7 7 -8 -8 7
Now that I've found you, stay
-7 -6 -7 7 -8
And let me love you
-6 -7 7 -6 7 -8
Ba - by- let - me- love - you

VERSE 2
6 6 6 -6 6 5 6
Pardon the way that I stare
6 6 6 -6 6 5 6
There's nothing else to compare
6 6 6 -6 6 5 6
The sight of you leaves me weak
6 6 -5 6 -5 6 -5
There are no words left to speak
-5 -5 -5 6 -5 5 -5
But if you feel like I feel
-5 -5 -5 -5 5 -4 5
Please let me know that it's real
5 5 -4 5 -4 4 -4
You're just to good to be true
-4 -4 -4 -4 4-3 4
Cant take my eyes off youNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)