Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Can’t Let Go - Tokyo Square

Tân uyên ương hồ điệp mộng - Mộng uyên ương hồ điệp
( Nhạc Phim Bao Thanh Thiên )
Tabs Tremolo
Only you know how I feel
16 18 17 17 18 16 16
Only you know what I miss
14 13 14 16 14 13 11
Can you see you're just what I need?
14 16 14 13 11 13 16 14
After all that we've been through
16 18 17 17 18 16 16
After all I've done for you
14 13 14 16 14 13 11
You should know my love is for real
14 16 14 13 11/ 10 11 13

Am I asking for too much?
16 18 17 17 18 16 16
Am I lwaiting for too long?
14 13 14 16 14 13 11
All I need is your tender touch
14 16 14 13 11 13 16 14
Don't you know I'm on my knees--
16 18 17 17 18 16 16
Don't you know I'm begging please
14 13 14 16 14 13 11
Won't you take a look at me now?
14 16 14 13 11/ 10 11 13

* No matter how hard I try
14 13 12 13 13 14 13
I can't get you off my mind
14 16 14 13 10 11
I just don't know what to do to have
you back here again
16 18 17 19/ 20 19 20 17 18 15 16 14 15 18
I can't let go, can't let you go
15 18 17 14, 13 14 16 11
I'm hurting don't you know
11 10 11 10 12 13
All my love goes to show
14 13 14 13 14 15
I can't go on without you
15 16 15 17 13 14 15

Tabs: Diatonic

 -7 -8 8 8 -8 -7 -7
 -6 6 -6 -7 -6 6 5
 -6 -7 -6 6 5 6 -7 -6
 -7 -8 8 8 -8 -7 -7
 -6 6 -6 -7 -6 6 5
 -6 -7 -6 6 5 -4 5 6

 -7 -8 8 8 -8 -7 -7
 -6 6 -6 -7 -6 6 5
 -6 -7 -6 6 5 6 -7 -6
 -7 -8 8 8 -8 -7 -7
 -6 6 -6 -7 -6 6 5
 -6 -7 -6 6 5 -4 5 6

 -6 6 -5 6 6 -6 6
 -6 -7 -6 6 -4 5
 -7 -8 8 9 -9 9 -9 8 -8 7 -7 -6 7 -8
 7 -8 8 -6 6 -6 -7 5
 5 -4 5 -4 -5 6
 -6 6 -6 6 -6 7
 7 -7 7 8 6 -6 7

Video Music:
Midi Down

1 comment:

  1. 2 dòng đầu đoạn 3 mình nghĩ là :
    16 14 13 14 14 16 14
    13 14 13 13 10 11

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)