Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bubble Love (버블 러브) - MC Mong & Seo In Young

Tab: Tremolo

11 11 10 9 14 14 13 12 13
13 18 15 16 15 13 14 13 12 11 13 15 18
13 13 12 11 11 13 10 12 11 10 10 9 9
9 15 16 14 15 16 15 16 14 13 13
13 14 16 15 15 18 16 14 13 12 13 14 9 10 11 12 13 14 16 15 16 15 15
11 13 10 12 11 10 8 6 6 6 9 8 10 6
11 10 9 8 9 9 16 14 13 11 9 10 11 12 11 10 9 9 8 9
11 9 13 10 12 11 9 8 6 6 6 9 8 10 6
11 10 9 8 9 9 16 14 13 11 9 10 11 12 11 10 9 9 8 9
13 13 12 11 9 13 10 12 11 10 10 9 9
9 15 16 14 15 16 15 16 14 13 13
13 14 16 15 15 18 16 14 13 12 13 14 9 10 11 12 13 14 16 15 16 15 15
11 13 10 12 11 10 8 6 6 6 9 8 10 6
11 10 9 8 9 9 16 14 13 11 9 10 11 12 11 10 9 9 8 9
11 13 10 12 11 10 8 6 6 6 9 8 10 6
11 10 9 8 9 9 16 14 13 11 9 10 11 12 11 10 9 9 8 9
13 13 12 11 13 10 12 11 10 10 9 9
9 15 16 14 15 16 15 16 14 13 13
13 14 16 15 18 16 14 13 12 13 14 9 10 11 12 13 14 16 15 16 15 15
11 13 10 12 11 9 8 6 6 6 9 8 10 6
11 10 9 8 9 9 16 14 13 11 9 10 11 12 11 10 9 9 8 9

Video:

Note:
 Mi Mi Rê Đô La La Sol Fa Sol
 Sol Rế Đố Si Đố Sol La Sol Fa Mi Sol Đố Rế
 Sol Sol Fa Mi Mi Sol Rê Fa Mi Rê Rê Đô Đô
 Đô Đố Si La Đố Si Đố Si La Sol Sol
 Sol La Si Đố Đố Rế Si La Sol Fa Sol La Đô Rê Mi Fa Sol La Si Đố Si Đố Đố
 Mi Sol Rê Fa Mi Rê Sì Là Là Là Đô Sì Rê Là
 Mi Rê Đô Sì Đô Đô Si La Sol Mi Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đô Sì Đô
 Mi Đô Sol Rê Fa Mi Đô Sì Là Là Là Đô Sì Rê Là
 Mi Rê Đô Sì Đô Đô Si La Sol Mi Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đô Sì Đô
 Sol Sol Fa Mi Đô Sol Rê Fa Mi Rê Rê Đô Đô
 Đô Đố Si La Đố Si Đố Si La Sol Sol
 Sol La Si Đố Đố Rế Si La Sol Fa Sol La Đô Rê Mi Fa Sol La Si Đố Si Đố Đố
 Mi Sol Rê Fa Mi Rê Sì Là Là Là Đô Sì Rê Là
 Mi Rê Đô Sì Đô Đô Si La Sol Mi Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đô Sì Đô
 Mi Sol Rê Fa Mi Rê Sì Là Là Là Đô Sì Rê Là
 Mi Rê Đô Sì Đô Đô Si La Sol Mi Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đô Sì Đô
 Sol Sol Fa Mi Sol Rê Fa Mi Rê Rê Đô Đô
 Đô Đố Si La Đố Si Đố Si La Sol Sol
 Sol La Si Đố Rế Si La Sol Fa Sol La Đô Rê Mi Fa Sol La Si Đố Si Đố Đố
 Mi Sol Rê Fa Mi Đô Sì Là Là Là Đô Sì Rê Là
 Mi Rê Đô Sì Đô Đô Si La Sol Mi Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đô Sì Đô

Sheet Music: Update
Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)