Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Because I'm Stupid

Tab: Tremolo
14 14 14 14 14 14 14 14 13 13
11 10 9/9 9 6 9 10 9 11
11 10 9/9 9 6 9 10 9 11
11 10 9/9 9 6 9 10 9 11

14 14 14 14 14 14 14 14 13 13
11 10 9/9 9 6 9 10 9 11
11 10 9/9 9 6 9 10 9 11
11 10 9/9 9 6 8 9 8 6

11/11 11 10 11 12 11
9 10 11/11 11 11 14 13 14
11 13 14 14 16/15 18 15 16 14
14 16 15/15 15 15 15 18 15 16/11
17 18 15/15 1 14 15 18 15 17
17 18/15/15 15 14 15 18 15 19 17
17 18 15/15 15 14 15 18 15 22 17 15

14 16 15/15 15 16/15 16 14
14 16 15 15 14 16 15 16 14
17 18 15/15 15 14 16 15 16 14
  •  2:
17/17 18 17 20 17
15 18 17/17 17 17 18 20 17 15 18 17
17 17 17 18 17 19 22 17 18 17
14 16 15/15 15/18 17 17
Tabs: Diatonic
 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 6 6
 5 -4 4 4 4 -3" 4 -4 4 5
 5 -4 4 4 4 -3" 4 -4 4 5
 5 -4 4 4 4 -3" 4 -4 4 5

 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 6 6
 5 -4 4 4 4 -3" 4 -4 4 5
 5 -4 4 4 4 -3" 4 -4 4 5
 5 -4 4 4 4 -3" -3 4 -3 -3"

 5 5 5 -4 5 -5 5
 4 -4 5 5 5 5 -6 6 -6
 5 6 -6 -6 -7 7 -8 7 -7 -6
 -6 -7 7 7 7 7 7 -8 7 -7 5
 8 -8 7 7  -6 7 -8 7 8
 8 -8 7 7 7 -6 7 -8 7 9 8
 8 -8 7 7 7 -6 7 -8 7 -10 8 7
 -6 -7 7 7 7 -7 7 -7 -6
 -6 -7 7 7 -6 -7 7 -7 -6
 8 -8 7 7 7 -6 -7 7 -7 -6

 8 8 -8 8 -9 8
 7 -8 8 8 8 8 -8 -9 8 7 -8 8
 8 8 8 -8 8 9 -10 8 -8 8
 -6 -7 7 7 7 -8 8 8

Video:

Sheet Music: 
Note:
 La La La La La La La La Sol Sol
 Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê Đô Mi
 Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê Đô Mi
 Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê Đô Mi
 La La La La La La La La Sol Sol
 Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê Đô Mi
 Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê Đô Mi
 Mi Rê Đô Đô Đô Là Sì Đô Sì Là
 Mi Mi Mi Rê Mi Fa Mi
 Đô Rê Mi Mi Mi Mi La Sol La
 Mi Sol La La Si Đố Rế Đố Si La
 La Si Đố Đố Đố Đố Đố Rế Đố Si Mi
 Mí Rế Đố Đố Sòl2 La Đố Rế Đố Mí
 Mí Rế Đố Đố Đố La Đố Rế Đố Sól Mí
 Mí Rế Đố Đố Đố La Đố Rế Đố Lá Mí Đố
 La Si Đố Đố Đố Si Đố Si La
 La Si Đố Đố La Si Đố Si La
 Mí Rế Đố Đố Đố La Si Đố Si La

 Mí Mí Rế Mí Fá Mí
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Rế Fá Mí Đố Rế Mí
 Mí Mí Mí Rế Mí Sól Lá Mí Rế Mí
 La Si Đố Đố Đố Rế Mí Mí

Midi: MF

1 comment:

  1. đây thêm một khúc intro:
    11 12 11, 10 9 9, 8 6 8
    11 9 11 9 8 6
    11 8 11 6

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)