Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Always With You - 千与千寻主题曲

Tab : Tremolo

9 10 11 9 13 11 10 13 10 9 6 11 9 8.
9 8 6 8 9 10 7 9 10 11 12 12 11 10 9 10.
9 10 11 9 13 11 10 13 10 9 6 6 8 9 7.
7 6 8 9 10 7 9 10 11 12 12 11 10 9 9.

Chorus :
11 12 13 13 13 13 13 14 13 12 11 11 11 11 11 12 11 10 9 9 9 8 6 8 8 9 10 10 11 10 11 10.
11 12 13 13 13 13 13 14 13 12 11 11 11 11 12 11 10 9 8 6 6 8 9 10 7 9 10 11 10 10 10 9 9.

Video:

Note:
 Đô Rê Mi Đô Sol Mi Rê Sol Rê Đô Là Mi Đô Sì
 Đô Sì Là Sì Đô Rê Sòl Đô Rê Mi Fa Fa Mi Rê Đô Rê
 Đô Rê Mi Đô Sol Mi Rê Sol Rê Đô Là Là Sì Đô Sòl
 Sòl Là Sì Đô Rê Sòl Đô Rê Mi Fa Fa Mi Rê Đô Đô

 Mi Fa Sol Sol Sol Sol Sol La Sol Fa Mi Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê Đô Đô Đô Sì Là Sì Sì Đô Rê Rê Mi Rê Mi Rê
 Mi Fa Sol Sol Sol Sol Sol La Sol Fa Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê Đô Sì Là Là Sì Đô Rê Sòl Đô Rê Mi Rê Rê Rê Đô Đô
Sheet: Update
Midi: MF
Beat: Update
 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)