Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - All Rise - Blues

Tabs: Tremolo 24 holes
Intro:
11 14 16 14 13 11
11 10 9 13 12 13 14 16 17 16
11 14 16 14 13 11
11 10 9 13 12 13 14 16 17 16

11 13 14 14 , 11 11 13 14 14 13 14 13 11
11 13 14 14 , 11 11 13 14 14 16 13
11 13 14 14 11 11 13 14 14 13 14 13 11
15 16 14 14 11 11 13 14 14 16 13

11 13 14 16 14 11 14 14
11 12 13 14 13 9 13 13
11 13 14 16 14 11 14 16 14
13 12 11 10 6 6 9 10 10 9 10

Video:
Note:
  Mi La Si La Sol Mi
 Mi Rê Đô Sol Fa Sol La Si Mí Si
 Mi La Si La Sol Mi
 Mi Rê Đô Sol Fa Sol La Si Mí Si
 Mi Sol La La Mi Mi Sol La La Sol La Sol Mi
 Mi Sol La La Mi Mi Sol La La Si Sol
 Mi Sol La La Mi Mi Sol La La Sol La Sol Mi
 Đố Si La La Mi Mi Sol La La Si Sol
 Mi Sol La Si La Mi La La
 Mi Fa Sol La Sol Đô Sol Sol
 Mi Sol La Si La Mi La Si La
 Sol Fa Mi Rê Là Là Đô Rê Rê Đô Rê

Sheet Music: Update
Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)