Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Adagio (Lonely swan) - Secret Garden

Tabs: Diatonic
-2 -3 +4 -4 +5 -5 +5 -5
+3 -2 -3 +4 -4 +5 -4 +5
+2 -2 -3 +4 -4 +4 -4
+4 -3 +2 +2

-2 -3 +4 -4 +5 -5 +5 -5
+3 -2 -3 +4 -4 +5 -4 +5
+2 -2 -3 +4 -4 +4 -4
+4 -3 +4 -4+4 -3 -2

+8 +7 -6 +7 +5 -5
-8 -7 +6 -7 -4 +5
+7 -6 +5 -6 +4 -4
+4 -3 +4 -4 +5

+8 +7 -6 +7 +5 -5
-8 -7 +6 -7 -4 +5
+7 -6 +5 -6 +4 -4
+4 -3 +4 -4 +4 -3 -2 +3 -2

Tabs: Tremolo (use harmonica convert)

  7 8 9 10 11 12 11 12
 7 7 8 9 10 11 10 11
 5 7 8 9 10 9 10
 9 8 5 5
 7 8 9 10 11 12 11 12
 7 7 8 9 10 11 10 11
 5 7 8 9 10 9 10
 9 8 9 10 9 8 7
 17 15 14 15 11 12
 18 16 13 16 10 11
 15 14 11 14 9 10
 9 8 9 10 11
 17 15 14 15 11 12
 18 16 13 16 10 11
 15 14 11 14 9 10
 9 8 9 10 9 8 7 7 7

Video:

Note: (use harmonica convert)
 Sòl Sì Đô Rê Mi Fa Mi Fa
 Sòl Sòl Sì Đô Rê Mi Rê Mi
 Mì Sòl Sì Đô Rê Đô Rê
 Đô Sì Mì Mì
 Sòl Sì Đô Rê Mi Fa Mi Fa
 Sòl Sòl Sì Đô Rê Mi Rê Mi
 Mì Sòl Sì Đô Rê Đô Rê
 Đô Sì Đô Rê Đô Sì Sòl
 Mí Đố La Đố Mi Fa
 Rế Si Sol Si Rê Mi
 Đố La Mi La Đô Rê
 Đô Sì Đô Rê Mi
 Mí Đố La Đố Mi Fa
 Rế Si Sol Si Rê Mi
 Đố La Mi La Đô Rê
 Đô Sì Đô Rê Đô Sì Sòl Sòl Sòl

Midi: Update (if you want to add midi
please leave a comment)

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)