Harmonica Tabs - Dưới những cơn mưa - Mr. Siro

Harmonica Tabs - Dưới những con mưa - Mr. Siro

Fanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/

Tabs: Tremolo

10 12 14 10 13 
9 14 14 14 13 15 14 

Harmonica Tabs - Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn

Harmonica Tabs - Phía sau một cô gái - Sobin Hoàng Sơn


Fanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/

Soạn Tabs: Thái Trần 
(Update tông thấp cho Tremolo)

Tabs: Tremolo (tông cao)

11 13 14 14 14 14 14 17 18 16 16 16 13 11 
11 13 14 14 14 14 14 15 18 16 16 16 15 15