Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Lãnh tụ ca).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Lãnh tụ ca).

Tác giả: Lưu Hữu Phước.

Nguồn nhạc khuông:
http://baicadicungnamthang.net/sheet/ca-ngoi-ho-chu-tich-52.html

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng (?):

Lời 1:

Sao vàng phấp phới, ánh hồng sáng tươi.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5, 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Toàn Việt Nam đó…on chào ngày…y mới.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh dắt toàn dân nước ta,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền tranh đấu cho…o đời chúng ta.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm giải phóng cho nhân dân,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Xây dựng non nước Việt Nam.
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5.

Lời 2:

Tiếng Người tha thiết kêu gọi bốn phương.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Cờ vùng lên, quơ…ân thù gụ…ục xuống.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh sáng ngời gương đấu tranh,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền đưa chúng ta…a vượt khó khăn.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm chỉ lối cho muôn dân,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Đến ngày chiến thắng vẻ vang.
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5.

Lời 3:

Muôn lòng sung sướng, muôn lời hát ca.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5, 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Trời Việt Nam hoa…à bình nở…ơ hoa.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh muốn toàn dân sướng vui,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền xây đắp nê…ên đời thắm tươi.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm ngời sáng soi tương lai,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Ơn này ghi nhớ nào phai!
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5!

Cùng nhau ta đi lên (Đội ca).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Cùng nhau ta đi lên (Đội ca Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).

Tác giả: Phong Nhã.

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng:

Lời 1:

Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên,
7Xon4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 10Rê5.

Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai,
10Rê5 11Mi5 12Pha5 12Pha5 12Pha5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 11Mi5 11Mi5,

Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà.
12Pha5 11Mi5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Tiến quyết tiến hướng quốc kì thắm tươi,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 9Đô5,

Anh em ta yêu Tổ quốc suốt đời.
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4.

Cùng yêu nhân dân, yêu chuộng lao động tăng gia,
7Xon4 6La4 6La4 6La4, 9Đô5 6La4 9Đô5 6La4 9Đô5 10Rê5,

thi đua học hành ngày một tiến xa.
9Đô5 8Ti4 6La4 7Xon4 7Xon4 8Ti4 10Rê5 9Đô5.

Lời 2:

Ngày mai anh em ta khôn lớn trở nên bao thanh niên,
7Xon4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

quyết chí giữ vững dân chủ hòa bình.
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 10Rê5.

Ngày nay anh em ta gắng sức học hành tập rèn,
10Rê5 11Mi5 12Pha5 12Pha5 12Pha5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 11Mi5 11Mi5,

quyết trở nên thanh niên anh dũng sau này.
12Pha5 11Mi5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Bước dẫn bước gió tung bay tóc xanh,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 9Đô5,

ta noi gương đời tranh đấu Bác Hồ.
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4.

Phục vụ nhân dân, xây dựng xã hội tương lai,
7Xon4 6La4 6La4 6La4, 9Đô5 6La4 9Đô5 6La4 9Đô5 10Rê5,

nêu cao Quốc kỳ rực trong nắng tươi.
9Đô5 8Ti4 6La4 7Xon4 7Xon4 8Ti4 10Rê5 9Đô5.