Tiện ích dịch tab số trực tuyến.

Khuyến khích các bạn xem tab số là phương tiện làm quen harmonica ở giai đoạn sơ khai mà thôi.

Sau đây là một số tiện ích dịch tab số trực tuyến (sẽ cập nhật):

http://lamdc3.somee.com/
http://harmonicahoor.blogspot.com/2015/11/harmonica-tab-convert.html
http://www.seydel1847.de/epages/Seydel1847.sf/en_US/?ViewObjectID=16992

Tài liệu về bán âm tấu pháp harmonica tremolo kiểu "vặn cổ tay" (kiểu "của Hoàng") dịch từ tiếng Anh.

Tài liệu về bán âm tấu pháp harmonica tremolo kiểu "vặn cổ tay" (kiểu "của Hoàng") dịch từ tiếng Anh (định dạng tài liệu PDF, đọc bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader hoặc Foxit Reader):

Cách tìm ra giọng của một bài nhạc bằng tai (video clip).

Xin các bạn bấm vào nút CC của Youtube để xem phụ đề tiếng Việt :D
(Nhạc cụ để tìm nốt chủ âm phải là một nhạc cụ chromatic):

Fanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/