Harmonica Tabs - Dưới những cơn mưa - Mr. Siro

Harmonica Tabs - Dưới những con mưa - Mr. Siro

Fanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/

Tabs: Tremolo

10 12 14 10 13 
9 14 14 14 13 15 14 

Harmonica Tabs - Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn

Harmonica Tabs - Phía sau một cô gái - Sobin Hoàng Sơn


Fanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/

Soạn Tabs: Thái Trần 
(Update tông thấp cho Tremolo)

Tabs: Tremolo (tông cao)

11 13 14 14 14 14 14 17 18 16 16 16 13 11 
11 13 14 14 14 14 14 15 18 16 16 16 15 15 

Kèn và giá cả (Tremolo - Diatonic - Chromatic)

Giá mua bán kèn harmonica Diatonic 10 lỗ và Tremolo 24 lỗ tại Hà Nội và ở Sài Gòn năm 2016
Mới tập chơi có thể làm quen với Tremolo

Tiện ích dịch tab số trực tuyến.

Khuyến khích các bạn xem tab số là phương tiện làm quen harmonica ở giai đoạn sơ khai mà thôi.

Sau đây là một số tiện ích dịch tab số trực tuyến (sẽ cập nhật):

http://lamdc3.somee.com/
http://harmonicahoor.blogspot.com/2015/11/harmonica-tab-convert.html
http://www.seydel1847.de/epages/Seydel1847.sf/en_US/?ViewObjectID=16992

Tài liệu về bán âm tấu pháp harmonica tremolo kiểu "vặn cổ tay" (kiểu "của Hoàng") dịch từ tiếng Anh.

Tài liệu về bán âm tấu pháp harmonica tremolo kiểu "vặn cổ tay" (kiểu "của Hoàng") dịch từ tiếng Anh (định dạng tài liệu PDF, đọc bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader hoặc Foxit Reader):

Cách tìm ra giọng của một bài nhạc bằng tai (video clip).

Xin các bạn bấm vào nút CC của Youtube để xem phụ đề tiếng Việt :D
(Nhạc cụ để tìm nốt chủ âm phải là một nhạc cụ chromatic):

Fanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/

Harmonica Tabs - Anh cứ đi đi - Vương Anh Tú, Hoàng Yến ChibiFanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/

Tabs: Tremolo

 6 8 9
 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 6 6 12
 12 12 11 12 13 14
 13 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 14 16
 14 11 6 8 9
 11 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 12 6 6 12
 12 12 12 12 13 14 13

 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 16 15
 16 14 16
 15 16 16 14 14 13 13 11
 12 15 15 15 18 15
 15 16 16 14 14 13 13 10
 11 16 16 11 13

 14 17 18 15 13

Tabs: Diatonic

-3'' -3 +4
+5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 +5 -5 +6 -6
+6 +5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -6 -7
-6 +5 -3'' -3 +4
+5 +5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 +6 -6 +6

+5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -7 +7
-7 -6 -7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 +5
-5 +7 +7 +7 -8 +7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 -4
+5 -7 -7 +5 +6

-6 +8 -8 +7 +6

Video Harmonica

Video MusicSheet Music

Note:

 Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Mi Fa Sol La
 Sol Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La La Si
 La Mi Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Sol La Sol
 Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Si Đố
 Si La Si
 Đố Si Si La La Sol Sol Mi
 Fa Đố Đố Đố Rế Đố
 Đố Si Si La La Sol Sol Rê
 Mi Si Si Mi Sol

 La Mí Rế Đố Sol

Midi Down

Kỹ thuật tay bán âm tấu pháp kiểu 2 chân bước đi.

Xin bấm vào ký hiệu CC của Youtube để xem phụ đề:

Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Lãnh tụ ca).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Lãnh tụ ca).

Tác giả: Lưu Hữu Phước.

Nguồn nhạc khuông:
http://baicadicungnamthang.net/sheet/ca-ngoi-ho-chu-tich-52.html

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng (?):

Lời 1:

Sao vàng phấp phới, ánh hồng sáng tươi.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5, 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Toàn Việt Nam đó…on chào ngày…y mới.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh dắt toàn dân nước ta,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền tranh đấu cho…o đời chúng ta.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm giải phóng cho nhân dân,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Xây dựng non nước Việt Nam.
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5.

Lời 2:

Tiếng Người tha thiết kêu gọi bốn phương.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Cờ vùng lên, quơ…ân thù gụ…ục xuống.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh sáng ngời gương đấu tranh,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền đưa chúng ta…a vượt khó khăn.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm chỉ lối cho muôn dân,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Đến ngày chiến thắng vẻ vang.
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5.

Lời 3:

Muôn lòng sung sướng, muôn lời hát ca.
11Mi5 7Xon4 11Mi5 13Xon5, 11Mi5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Trời Việt Nam hoa…à bình nở…ơ hoa.
11Mi5 12Pha5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5.

Hồ Chí Minh muốn toàn dân sướng vui,
9Đô5 14La5 12Pha5 14La5 9Đô5 12Pha5 14La5 13Xon5,

Vững bền xây đắp nê…ên đời thắm tươi.
11Mi5 7Xon4 10Rê5 12Pha5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5 10Rê5.

Hồ Chí Minh muôn năm ngời sáng soi tương lai,
4Pha4 6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

Ơn này ghi nhớ nào phai!
9Đô5 7Xon4 10Rê5 11Mi5 10Rê5 13Xon5!

Cùng nhau ta đi lên (Đội ca).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Cùng nhau ta đi lên (Đội ca Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh).

Tác giả: Phong Nhã.

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng:

Lời 1:

Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên,
7Xon4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 10Rê5.

Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai,
10Rê5 11Mi5 12Pha5 12Pha5 12Pha5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 11Mi5 11Mi5,

Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà.
12Pha5 11Mi5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Tiến quyết tiến hướng quốc kì thắm tươi,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 9Đô5,

Anh em ta yêu Tổ quốc suốt đời.
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4.

Cùng yêu nhân dân, yêu chuộng lao động tăng gia,
7Xon4 6La4 6La4 6La4, 9Đô5 6La4 9Đô5 6La4 9Đô5 10Rê5,

thi đua học hành ngày một tiến xa.
9Đô5 8Ti4 6La4 7Xon4 7Xon4 8Ti4 10Rê5 9Đô5.

Lời 2:

Ngày mai anh em ta khôn lớn trở nên bao thanh niên,
7Xon4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5,

quyết chí giữ vững dân chủ hòa bình.
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 10Rê5.

Ngày nay anh em ta gắng sức học hành tập rèn,
10Rê5 11Mi5 12Pha5 12Pha5 12Pha5 13Xon5 13Xon5 12Pha5 11Mi5 11Mi5 11Mi5,

quyết trở nên thanh niên anh dũng sau này.
12Pha5 11Mi5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Bước dẫn bước gió tung bay tóc xanh,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 9Đô5,

ta noi gương đời tranh đấu Bác Hồ.
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4.

Phục vụ nhân dân, xây dựng xã hội tương lai,
7Xon4 6La4 6La4 6La4, 9Đô5 6La4 9Đô5 6La4 9Đô5 10Rê5,

nêu cao Quốc kỳ rực trong nắng tươi.
9Đô5 8Ti4 6La4 7Xon4 7Xon4 8Ti4 10Rê5 9Đô5.

Xướng âm chromatic (chromatic solfege).


Xướng âm chromatic (chromatic solfege).
Xướng âm nghĩa là "hát" một bài nhạc bằng tên của các nốt, không phải lời bài hát. Đây không chỉ là một cách tập luyện, học thuộc bài nhạc và học lý thuyết âm nhạc mà còn là một cách thực hành "âm thầm" khi biểu diễn nhạc cụ. Khi chơi nhạc cụ, người chơi "hát thầm" lại "bài hát xướng âm" đã thuộc trước này trong đầu, đồng thời chơi nhạc cụ theo, với điều kiện là người chơi đã thuộc cách chơi mỗi nốt trên nhạc cụ trước rồi.
Vậy thì, xướng âm giúp người chơi nhớ thuộc lòng bài nhạc bằng "bài hát xướng âm" chứ không phải là chuỗi động tác chơi. "Bài hát xướng âm" gần gũi với ngôn ngữ nói, ngôn ngữ thơ văn, ngôn ngữ hát quen thuộc của con người hơn nên dễ nhớ hơn và nhớ được lâu hơn, còn chuỗi động tác chơi thì khó nhớ hơn, phải thực hành đi thực hành lại nhiều lần mới ghi nhớ được vào óc vì nó không quen thuộc với cách nhớ của con người, thêm nữa là nó khó nhớ lâu hơn và qua thời gian thì dễ bị sai lệch đi nhiều hơn.
Hơn nữa, một "bài hát xướng âm" có thể dùng chung được cho nhiều loại nhạc cụ khác nhau, nói cách khác là nhiều loại harmonica khác nhau, miễn là người chơi thuộc cách chơi các nốt riêng lẻ trên mỗi nhạc cụ ấy. Chuỗi động tác chơi chỉ đặc trưng cho một loại nhạc cụ, nói cách khác là đặc trưng cho một loại harmonica, nếu cùng chuỗi động tác chơi ấy được áp dụng vào loại nhạc cụ khác, lập tức bài nhạc sẽ nghe sai lệch đến mức không thể nhận ra được.
Mỗi nốt trong bài hát xướng âm được hát bằng chỉ một âm tiết, ví dụ như nốt Đô được hát là "Đô" chứ không phải "Đô-la", "Đô-la-lối" hay "Mĩ kim" để thích nghi được với bất cứ nhịp độ nhanh chậm nào của bài nhạc và để dễ phân biệt giữa các trường độ nốt.
Nếu các nốt trong bài nhạc chỉ là các nốt tự nhiên (không thăng giáng) thì xướng âm không gặp vấn đề gì vì mỗi nốt có tên chỉ một âm tiết, ví dụ như nốt Rê tên đơn giản là Rê. Tuy nhiên, nếu nốt là nốt thăng giáng thì người xướng âm sẽ gặp khó khăn vì vừa phải đảm bảo chính xác tên nốt, lại vừa phải phát âm tên nốt chỉ một âm tiết thôi. Ví dụ, nốt Rê thăng thì không thể xướng âm là "Rê thăng" được vì quá rườm rà, lại vừa không thể xướng âm ngắn gọn "Rê" được (mượn tên của nốt Rê) vì sẽ gây nhầm lẫn.
Cách xướng âm chromatic ra đời để giải quyết khó khăn đó, đơn giản là đặt tên mới một âm tiết cho các nốt thăng giáng. Tuy là tên mới nhưng các tên này vẫn giữ lại một ít đặc điểm của cách phát âm của nốt tự nhiên liền kề, giúp người xướng âm dễ nhớ hơn. Ví dụ, nốt Pha thăng có tên mới là Phi, giữ lại phụ âm "Ph" của nốt tự nhiên Pha liền kề nó.
Một cách xướng âm chromatic phổ biến là cách "5 nốt thăng/ 5 nốt giáng" (5 sharps/ 5 flats). Các nốt thăng giữ lại phụ âm đầu của nốt tự nhiên liền dưới nó, thay nguyên âm bằng "i"; đáng lưu ý là nốt Xon thăng có tên là Xi, là cách gọi tên trước đây của nốt B tự nhiên. Các nốt giáng cũng giữ lại phụ âm đầu của nốt tự nhiên liền trên nó, thay nguyên âm bằng "ê"; đáng lưu ý là nốt Rê giáng có tên là Ra để tránh trùng lặp. Nốt B có tên là Ti, là cách phát âm thông thường của người nói tiếng Anh, vừa vặn là không bị nhầm lẫn với Xi là tên nốt Xon thăng.
Cụ thể, xướng âm chromatic là như sau:
Đô=C, Đi/Ra=C#/Db, Rê=D, Ri/Mê=D#/Eb, Mi=E, Pha=F, Phi/Xê=F#/Gb, Xon=G, Xi/Lê=G#/Ab, La=A, Li/Tê=A#/Bb, Ti=B.

Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca).

Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca).
Tác giả: Hoàng Hòa.
Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng (Ti thay thế cho Xi ở cách xướng âm trước đây):
Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên.
7Xon4 5Mi4 3Đô4, 7Xon4 7Xon4 6La4 7Xon4 5Mi4 9Đô5 9Đô5 9Đô5
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do.
9Đô5 10Rê5 9Đô5 6La4, 6La4 9Đô5 6La4 7Xon4 5Mi4 3Đô4 5Mi4 7Xon4
Kết liên lại, thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước.
7Xon4 5Mi4 3Đô4, 7Xon4 7Xon4 6La4 7Xon4 5Mi4 11Mi5 11Mi5 11Mi5
Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no..
11Mi5 10Rê5 9Đô5 6La4, 6La4 9Đô5 6La4 7Xon4 7Xon4 11Mi5 10Rê5 9Đô5
Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi.
9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5, 6La4 7Xon4 5Mi4 7Xon4
Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác.
10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5, 9Đô5 10Rê5 9Đô5 11Mi5
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
11Mi5 13Xon5 9Đô5 10Rê5 11Mi5, 6La4 6La4 6La4 9Đô5 7Xon4
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
7Xon4 6La4 7Xon4 6La4 5Mi4, 10Rê5 10Rê5 8Ti4 7Xon4 9Đô5

Harmonica Tabs - Sau tất cả - ERIK ST.319

Harmonica Tabs - Sau tất cả - ERIK ST.319

Fanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/

Soạn Tabs: Gà Đại Hiệp

Tabs: Kèn Harmonica Tremolo


Sau tất cả mình lại tìm về với nhau
16 15 13 11 11 11 13 18 15

Xuân ơi ở lại chơi.

Soạn: THG - TheHarmonica Group 
Xuân ơi ở lại chơi.

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ.

Nguồn âm thanh:
https://www.facebook.com/TangNhatTue.Singer/posts/196163730733357

Xướng âm ghép với nốt chữ cái giọng Đô trưởng (C):

Nhà nhà vui Xuân, Xuân sang, bé thơ đùa vui hân hoan
XonG4 ĐôC5 RêD5 MiE5, MiE5 MiE5, MiE5 RêD5 ĐôC5 MiE5 XonG5 XonG5

Người người vui cất tiếng hát giữa muôn sắc hoa ngậ...âp tràn
XonG5 LaA5 TiB5 ĐôC6 TiB5 ĐôC6 ĐôC6 TiB5 ĐôC6 TiB5 XonG5-LaA5 XonG5

Cầu cho qua hết buồn lo, chúc cho Ông Bà sô...ống thọ
XonG5 LaA5 TiB5 ĐôC6 TiB5 ĐôC6, ĐôC6 TiB5 LaA5 XonG5 XonG5-LaA5 ĐôC5

Đôi lứa hạnh phúc, năm nay nhiều đám cưới thật to.
MiE5 PhaF5 MiE5 PhaF5, MiE5 PhaF5 PhaF5 LaA5 LaA5 MiE5 XonG5.


Nhà nhà vui Tết, Tết đến, mỗi năm lại càng đi lên
XonG4 ĐôC5 RêD5 MiE5, MiE5 MiE5, MiE5 RêD5 ĐôC5 MiE5 XonG5 XonG5

Bạn bè bên nhau thương mến lúc sung túc hay hê...ết tiền
XonG5 LaA5 TiB5 ĐôC6 TiB5 ĐôC6 ĐôC6 TiB5 ĐôC6 TiB5 XonG5-LaA5 XonG5

Cầu cho Năm Mới gặp gỡ, giữ tương lai luôn vư...ững bền
XonG5 LaA5 TiB5 ĐôC6 TiB5 ĐôC6, ĐôC6 TiB5 LaA5 XonG5 XonG5-LaA5 ĐôC5

Xin chúc Năm Mới sẽ hạnh phu...úc thêm
MiE5 PhaF5 MiE5 PhaF5 MiE5 TiB4 ĐôC5-RêD5 ĐôC5


* Điệp khúc:
Xuân ơi, Xuân về* đây
LaA5 LaA5, LaA5 XiG#5* LaA5

Khi...ến ta càng* yêu ngất ngây
XonG5-LaA5 XonG5 PhiF#5* XonG5 LaA5 XonG5

Xuân ơi, Xuân đừng đi
PhaF5 PhaF5, PhaF5 MiE5 PhaF5

Ơ...ở đây, đừng ngại ngần chi
XonG5-LaA5 XonG5, PhaF5 MiE5 PhaF5 XonG5

Xuân ơi Xuân là* Xuân hỡi
LaA5 LaA5 LaA5 XiG#5* LaA5 MiE6

Yêu, ta yêu tình* yêu mới
XonG5, XonG5 XonG5 PhiF#5* XonG5 RêD6

Xuân ơi Xuân, ở lại chơi nhe...é Xuân!
PhaF5 PhaF5 PhaF5, MiE5 PhaF5 ĐôC6 ĐôC6-RêD6 ĐôC6!

Hồn Tử Sỹ.

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Hồn tử sỹ.

Tác giả: Lưu Hữu Phước.

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng La thứ (không có nốt thăng giáng):

Đêm khuya âm u
17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6

Ai kho...óc than trong sương mù?
18Rê6 18Rê6-17Mi6 15Đô6 16Ti5 15Đô6 14La5?

Gió rít qua lu...ũy tre như nghi...ến răng vương mố...i thù
17Mi6 17Mi6 18Rê6 18Rê6-17Mi6 15Đô6 16Ti5 16Ti5-15Đô6 14La5 13Xon5 13Xon5-14La5 11Mi5

Hồn ai kia đau xót chơi vơi?
9Đô5 10Rê5 11Mi5 12Pha5 14La5 12Pha5 11Mi5?

Hồn quân Nam căm uất chưa nguôi.
9Đô5 10Rê5 11Mi5 12Pha5 14La5 12Pha5 11Mi5.

Uất khí ngất đất,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5,

Bao lớp mây che kín trời
10Rê5 11Mi5 9Đô5 8Ti4 9Đô5 6La4

Sóng thét qua ba...ãi lau như nhắc người xưa anh dũng
11Mi5 11Mi5 10Rê5 10Rê5-11Mi5 9Đô5 8Ti4 9Đô5 6La4 9Đô5 10Rê5 11Mi5

Đã hy sinh giữ gìn nước non
14La5 12Pha5 11Mi5 12Pha5 10Rê5 12Pha5 11Mi5

Lòng Bà Trưng vững bền sắt son
9Đô5 10Rê5 11Mi5 12Pha5 10Rê5 12Pha5 11Mi5

Làn gió đưa sóng trào, nước pha máu hồng rừng gươm đao
11Mi5 15Đô6 16Ti5 15Đô6 11Mi5, 15Đô6 16Ti5 15Đô6 11Mi5 10Rê5 11Mi5 11Mi5

Cờ Bà Trưng lướt gió
6La4 6La4 9Đô5 10Rê5 11Mi5

Nước sông Hát cuốn mau.
12Pha5 11Mi5 15Đô6 16Ti5 14La5.

Rền rĩ như co...ó người, thoáng nghe re...éo gọi từ xa xôi
14La5 17Mi6 15Đô6 15Đô6-18Rê6 14La5, 17Mi6 15Đô6 15Đô6-18Rê6 14La5 13Xon5 14La5 14La5

Có tiếng loa rộn rã núi đồi
11Mi5 11Mi5 9Đô5 8Ti4 11Mi5 11Mi5 6La4

Nào ai yêu nư...ớc nhà, yêu giô...ống nòi thề một lòng
14La5 15Đô6 18Rê6 18Rê6-17Mi6 16Ti5, 15Đô6 15Đô6-18Rê6 14La5 11Mi5 11Mi5 11Mi5

Vùng lên trong mưa gió, trong bom súng
11Mi5 14La5 16Ti5 16Ti5 15Đô6, 18Rê6 18Rê6 17Mi6

Đoàn quân anh dũng ti...ến lên gìn giữ lấy non sông
11Mi5 14La5 16Ti5 15Đô6 15Đô6-18Rê6 15Đô6 16Ti5 17Mi6 15Đô6 16Ti5 14La5

Tường đồng là nhân dân
11Mi5 11Mi5 11Mi5 14La5 15Đô6

Là ngàn người chung sức như một đứng lên,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 14La5 15Đô6 16Ti5 14La5 15Đô6 16Ti5,

Ta cùng tiến!
15Đô6 14La5 17Mi6!

Quyết giết hết quân thù,
17Mi6 17Mi6 17Mi6 18Rê6 15Đô6,

Đón ánh sáng chiếu rạng nước nhà thắm tươi
17Mi6 17Mi6 17Mi6 18Rê6 16Ti5 15Đô6 14La5 15Đô6 16Ti5

Đến muôn đời
15Đô6 16Ti5 14La5


Nhân dân đau thương
17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6

Ghi nhơ...ớ ơn của bao người
18Rê6 18Rê6-17Mi6 15Đô6 16Ti5 15Đô6 14La5

Chiến đấu dâng tâ...ấm thân cho nư...ớc nhà, cho giô...ống nòi
17Mi6 17Mi6 18Rê6 18Rê6-17Mi6 15Đô6 16Ti5 16Ti5-15Đô6 14La5, 13Xon5 13Xon5-14La5 11Mi5

Nhìn gương xưa liệt sỹ nêu cao
9Đô5 10Rê5 11Mi5 12Pha5 14La5 12Pha5 11Mi5

Lòng sôi lên cương quyết noi theo
9Đô5 10Rê5 11Mi5 12Pha5 14La5 12Pha5 11Mi5

Nước mắt rớt xuống,
11Mi5 11Mi5 11Mi5 11Mi5,

Bao xót thương bên nấm mồ
10Rê5 11Mi5 9Đô5 8Ti4 9Đô5 6La4

Khói bốc nghi ngút bay quyện lá cờ
11Mi5 11Mi5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 8Ti4 9Đô5 6La4

Chưa khô máu những Con Yêu thác vì Nước Non
9Đô5 10Rê5 11Mi5 14La5 12Pha5 11Mi5 12Pha5 10Rê5 12Pha5 11Mi5

Ngàn muôn năm Tổ Quốc ghi ơn.
9Đô5 10Rê5 11Mi5 14La5 15Đô6 16Ti5 14La5.

Như có Bác trong ngày Đại thắng.

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Như có Bác trong ngày Đại thắng.

Tác giả: Phạm Tuyên.

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng:

Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng!
11Mi5 13Xon5 11Mi5 9Đô5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 9Đô5 11Mi5!

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng!
9Đô5 11Mi5 10Rê5 10Rê5 9Đô5 10Rê5 11Mi5 9Đô5 7Xon4!

Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
6La4 6La4 6La4 8Ti4 6La4 7Xon4 7Xon4 6La4 9Đô5 10Rê5,

Ba mươi năm dân chủ…ú cộng hòa, kháng chiến đã thành công!
10Rê5 10Rê5 10Rê5 9Đô5 6La4-9Đô5 6La4 7Xon4, 10Rê5 10Rê5 10Rê5 6La4 9Đô5!

Việt Nam! Hồ Chí Minh!
11Mi5 13Xon5! 11Mi5 14La5 13Xon5!

Việt Nam! Hồ Chí Minh!
9Đô5 11Mi5! 9Đô5 11Mi5 10Rê5!

Việt Nam! Hồ Chí Minh!
11Mi5 13Xon5! 11Mi5 14La5 13Xon5!

Việt Nam! Hồ Chí Minh!
9Đô5 10Rê5! 7Xon4 10Rê5 9Đô5!

Hướng dẫn cho mem mới tập Harmonica

Hướng dẫn cho mem mới tập Harmonica

Các bạn vào Page và Group này để cùng tập harmonica nhé!

Group Harmonica VN
Fanpage dạy Harmonica


Chào các mem mới của blog  Biểu tượng cảm xúc smil

Thực sự có rất nhiều bạn yêu thích harmonica, yêu thích giai điệu của nó, cũng như thích những người chơi nó mà bạn đã từng được thấy ở các quán cafe nhạc sống, trên youtube, những khu ký túc sinh viên hay những khu vực công cộng... Nhưng đã khi nào bạn nghĩ mình sẽ là một nghệ sĩ biểu diễn trên những sân khấu lớn nhỏ, hay chỉ là những con người ngẫu hứng những giai điệu theo đam mê cùng bạn bè?

Tự học kèn harmonica Diatonic 10 lỗ online


Tự học kèn harmonica Diatonic 10 lỗ online

Chào các bạn! 

Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu 6 bài tự học học kèn harmonica Diatonic 10 lỗ online do bạn HarmonicaLee tổng hợp, cùng với bài viết tự học kèn harmonica tremolo 24 lỗ do bạn LightSpy soạn trước đây... hy vọng các bạn có đủ sự lựa chọn để tiếp cận với nhạc cụ này.

(Nếu bạn muốn học trả phí, tại Hà Nội xin nhấn chuột vào đây)

Review một số loại tremolo phổ biến hiện nay - Ti ra mi su

Review một số loại tremolo phổ biến hiện nay - Ti ra mi su


Nhằm giúp các bạn mới tập kèn muốn tham khảo các bài đánh giá các mẫu kèn harmonica mà không có điều kiện tài chính và cơ hội tiếp xúc, mà muốn kiếm một cây kèn ưng ý nhất.

Hôm nay mình có cơ hội được tới cửa hàng Nhạc cụ SonClip để review một số loại tremolo phổ biến hiện nay, trong bài viết này mình xin phép được nói cảm nhận của mình về 4 loại:

Hohner Golden Melody Tremolo
Suzuki 2 Timer Tremolo SU-24
Suzuki Tremolo Special SU-21
Suzuki Humming Tremolo SU-21H

1. Hohner Golden Melody Tremolo (kèn harmonica tremolo loại 20 lỗ)Phải công nhận là ấn tượng đầu tiên với em nó là rất chi đẹp đẽ và sang trọng, chắc chắn, âm thanh rất độc đáo, vui tai, thổi rất chi là nhẹ... vì là dòng chuyển đổi song song với model diatonic cùng tên nên bend cực tốt và thoải mái mà k sợ gãy lưỡi gà như các cây tremolo khác, sơ đồ note chuyển đổi hoàn toàn từ dòng diatonic cùng tên (note La thấp phải bend Xi-> La mới ra nhé).

Phù hợp chơi dòng nhạc truyền thống hoặc dòng nhạc có âm hưởng dân ca (folk music and traditional).

Mình nghĩ để khai thác triệt để thì khá là hay cho các bạn đã chơi diatonic thành thạo (âm thanh khá là lạ và thú vị các bạn ạ).

Giá tham khảo tại SonClip ngày 01-10-2016 là 1,850,000 VNĐ.

2. Suzuki 2 Timer Tremolo SU-24 (kèn harmonica tremolo loại 24 lỗ)Giai điệu của nó được đánh giá phù hợp với dòng nhạc dân gian truyền thống. Âm thanh ấm hơn SU-21, dễ chơi dễ tập, bạn nào có điều kiện thì bắt đầu tập e này là rất hợp lý.

Ưu điểm của kèn là nhẹ hơi, âm thanh ấm chắc, các note cao ít bị chói so với các dòng kèn thấp tiền của Suzuki.

Giá tham khảo tại SonClip ngày 01-10-2016 là 850,000 VNĐ.

3. Suzuki Tremolo Special SU-21 (kèn harmonica tremolo loại 21 lỗ)


Tương tự như SU-24 nhưng tiếng vang, sáng và thanh hơn, bản thân mình thấy rất thích thú âm thanh đó vì nó vang, nghe rất mạnh mẽ và ngập tràn sức sống, đặc biệt và dễ nhận ra ngay sự khác biệt vs các cây tremolo khác.

Bạn nào mới tập mà chọn e này thì sẽ rất có hưng thú và động lực đó, vì dễ thổi và âm to vang lắm luôn.

Thích hợp với chơi các bài giai điệu mạnh mẽ, vui tươi, hào hùng như hành khúc, rock...
Mỗi tội e này lên mic thì nghe hơi chói tai...

Giá tham khảo tại SonClip ngày 01-10-2016 là 700,000 VNĐ

4. Suzuki Humming Tremolo SU-21H (kèn harmonica tremolo loại 21 lỗ)


Mình thấy e này là tuyệt vời nhất, cầm là không muốn bỏ ra. Âm thanh nuột nà, ấm áp, dễ chơi dễ thổi, lên mic vẫn chuẩn âm và cực hay. Suzuki quảng cáo là sản phẩm được thiết kế bằng công nghệ cao nhất của hãng để mang đến cho người chơi thứ âm thanh cổ điển đặc trưng nhất của dòng kèn này.

Kiểu dáng thì phải công nhận là rất chi là đẹp (nhìn phát kết luôn), được đánh dấu vị trí các nốt C trên phần chạm miệng thổi. Phù hợp chơi các dòng nhạc dân gian truyền thống.

Giá tham khảo tại SonClip ngày 01-10-2016 là 1,650,000 VNĐ.

Xếp hạng chung các tiêu chí (tất nhiên vẫn là tiền nào của đó): :)

1 - Suzuki Humming Tremolo SU-21HHohner Golden Melody Tremolo
2 - Suzuki 2 Timer Tremolo SU-24
3 - Suzuki Tremolo Special SU-21

(Nguồn: harmonica4u.com)