Harmonica Tabs - Thư tình chàng ca sỹ - Chu Tam

Harmonica Tabs - Thư tình chàng ca sỹ - Chu Tam

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo
Đoạn hát:

9 11 11 10 11 , 9 9 13 13 11 13
9 14 14 13 9 14 13 13 11

Harmonica Tabs - More Love (The Classic OST)

Harmonica Tabs - More Love (The Classic OST)

Tabs: Tremolo

Lead

11 13 14 14 13 12 11
11 13 14 14 13 12 11

Harmonica Tabs - Sad Romance - Various

Harmonica Tabs - Sad Romance - Various


Tabs Tremolo (quãng cao):

17 17 17 17 19 ... 17 17 17 17 19 ... 17 17 17 17 19 ... 17 18 15 16 13
14 16 15 16 15 18 16 13 ... 11 13 14 13 12 11

Harmonica Tabs - Sadness and Sorrow (OST from Naruto)

Harmonica Tabs - Sadness and Sorrow (OST from Naruto)


Tabs: Tremolo

16 14 11 
14 15 18 14 

Harmonica Tabs - Chờ ngày mưa tan - Noo Phước Thịnh, Tonny Việt

Harmonica Tabs - Chờ ngày mưa tan - Noo Phước Thịnh, Tonny Việt


Soạn Tabs: Trần Minh Hiếu

Tabs: Tremolo

Một ngày mưa và em khuất xa nơi anh, bóng dáng cứ phai dần
14 16 15 16 15 18 16 14 13, 14 14 13 12 11

Harmonica Tabs - Gửi cho anh - Khởi My

Harmonica Tabs - Gửi cho anh - Khởi My


Soạn Tabs: Trần Minh Hiếu

Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi
14 13 6 6 6 10 9 8 7 6