Harmonica Tabs - Bình yên nơi đâu - Sơn Tùng MTP

Harmonica Tabs - Bình yên nơi đâu - Sơn Tùng MTP

Soạn Tabs: Hùng Harp's

Tabs: Tremolo

Thời gian luôn trôi nhẹ nhàng đi xa
7 11 9 9 8 9 13 13 

Harmonica Tabs - Vợ yêu - Vũ Duy Khánh ft. Khắc Anh

Harmonica Tabs - Vợ yêu - Vũ Duy Khánh ft. Khắc Anh

Soạn Tabs: HsN

Tabs: Tremolo

Này người anh yêu hỡi lại gần đây với anh
7 7 9 10 11 7 7 9 11 10

Harmonica Tabs - Romance in the rain (Tân dòng sông ly biệt OST)

Harmonica Tabs - Romance in the rain (Tân dòng sông ly biệt OST)

Soạn Tabs: KsN

Tabs: Tremolo

13 13 13 13 13 14 11
11 13 15 15 15 16 13 11

Harmonica Tabs - Sayonara no natsu (Tạm biệt mùa Hạ)

Harmonica Tabs - Sayonara no natsu ( Tạm biệt mùa Hạ)

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

14 15/17 16/17 14/14 13 12 13
11 12 13 14 11 14 15 16 14 14b 14