Harmonica Tabs - Chiều nay không có mưa bay - Thái Tuyết Trâm

Harmonica Tabs - Chiều nay không có mưa bay - Thái Tuyết Trâm

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

15 16 15 20 , 18 18 15 18 19
Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt
17 20 14 17 20 18
Và thu nhẹ trôi rất êm
14 14b 15 18 15 15
Chiều nay không có mưa bay
14 15 14 15 19 20 14
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
12 13 , 15 18 14 13
Ngủ quên , trên phố một mình

Harmonica Tabs - See you again (OST Fast and Furious 7)

Harmonica Tabs - See you again (OST Fast and Furious 7) - Wiz Khalifa

Soạn Tabs: 

Tabs: Tremolo

9 11 13 14 15 , 9 10 10 9 11

11 13 14 16 14 13 11 10 10 9 10 10 11 9

11 11 13 14 13 , 9 10 10 9 11

11 13 14 15 18 17 18 15 14 15 18 18 17 15

14 15 18 18 17 15

(It's been a long day without you, my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again) x 2

ĐK

9 11 13 14 13 9 10 11

14 14 14 13 11 13 14 16

11 11 13 14 17 15

17 18 15 16 14

So let the light guide your way, yeah
Hold every memory as you go
And every road you take 
Will always lead you home

Tabs: Diatonic

4 5 6 -6 7 4 -4 -4 4 5

5 6 -6 -7 -6 6 5 -4 -4 4 -4 -4 5 4

5 5 6 -6 6 4 -4 -4 4 5

5 6 -6 7 -8 8 -8 7 -6 7 -8 -8 8 7

-6 7 -8 -8 8 7

ĐK

4 5 6 -6 6 4 -4 5

-6 -6 -6 6 5 6 -6 -7

5 5 6 -6 8 7

8 -8 7 -7 -6


Video Harmonica

Video MusicSheet Music

Note:

Đô Mi Sol La Đố Đô Rê Rê Đô Mi
Mi Sol La Si La Sol Mi Rê Rê Đô Rê Rê Mi Đô
Mi Mi Sol La Sol Đô Rê Rê Đô Mi
Mi Sol La Đố Rế Mí Rế Đố La Đố Rế Rế Mí Đố
La Đố Rế Rế Mí Đố

Đô Mi Sol La Sol Đô Rê Mi
La La La Sol Mi Sol La Si
Mi Mi Sol La Mí Đố

Mí Rế Đố Si La

Harmonica Tabs - Chưa bao giờ - Tiên Tiên

Harmonica Tabs - Chưa bao giờ - Tiên Tiên

Soạn Tabs: Bột Mì

Tabs: Tremolo

Đã có lúc em mong tim mình bé lại
11 10 11 10 9 8 8 13 8

Harmonica Tabs - Why Not Me - Enrique Iglesias

Harmonica Tabs - Why not me - Enrique Iglesias

Soạn Tabs: Bành Bội Hàm

Tabs: Tremolo


16 16 16 14 14 13
13 13 13 14 13 13