Harmonica Tabs - Why (Full House OST) - Bi Rain

Harmonica Tabs - Why (Full House OST) - Bi Rain

Soạn Tabs: HTH

Tabs: Tremolo

11 11 12, 12 12 11 10 12
12 13 12 11, 11 11 11 10 9 11

Harmonica Tabs - Jar of Hearts - Christina Perri

Harmonica Tabs - Jar of Hearts - Christina Perri

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

Verse 1:
 11 11 14 16 15 11 10 9 11
 10 10 10 10 10 11 12 10

Harmonica Tabs - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng

Harmonica Tabs - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng

Tabs: Tremolo

11 10 11 13, 11 10 11 13
Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ.

Harmonica Tabs - Đời tôi cô đơn - Nhạc sĩ Đài Phương Trang

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Cảm âm bởi 3T

Tabs: Tremolo 

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn
6 9 10 11, 11 11 11 13 12 11

Harmonica Tabs - Bài ca tạm biệt (gặp nhau đây, rồi chia tay...) - Nhạc sĩ Viết Chung

Harmonica Tabs - Bài ca tạm biệt (gặp nhau đây, rồi chia tay...) - Nhạc sĩ Viết Chung

Soạn Tabs: 3T

Tabs: Tremolo

Tone thấp:
Gặp nhau đây, rồi chia tay.

Harmonica Tabs - Phút cuối - Bằng Kiều

Harmonica Tabs  - Phút cuối - Bằng Kiều

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Cảm Âm bởi: 3T

Tabs: Tremolo 

Chỉ còn gần em một giây phút thôi
11 6 7 9 9 11 14 13

Harmonica Tabs - Chân ngắn - Cẩm Vân Phạm ft. TMT

Harmonica tabs - Chân ngắn - Cẩm Vân Phạm ft. TMT

Soạn Tabs: Để mai tính

Tabs: Tremolo
7 9 11 13,11 11 10 13
9 6 9 6 9 6 9 10 6 7

Harmonica Tabs - Ba kể con nghe - Nguyễn Hải Phong

Harmonica tabs -  Ba kể con nghe - Nguyễn Hải Phong
Soạn Tabs: Phan Hải Anh

Tabs: Tremolo

Khi xưa ba bé hơn đàn
 9 9 9 10 9 7

Harmonica Tabs - Nắm lấy tay anh - Tuấn Hưng

Harmonica tabs - Nắm lấy tay anh - Tuấn Hưng

Soạn Tabs: 

Tabs: Tremolo

8 11 12 11
8 11 12 10

Vì sao một số lỗ trên cây Diatonic khó thổi và cách khắc phục


Bạn đang thắc mắc tại sao cây kèn Diatonic hút vào lỗ số 2 lại khó, tại sao thổi những nốt cao lại nặng...?

Harmonica Tabs - Để em rời xa - Hoàng Tôn

Harmonica tabs - Để em rời xa - Hoàng Tôn

Soạn Tabs: harmonica4u.com
Tabs: Tremolo

11 13 11 13 13 13 13 13/ 11 13 11 13 13 13.
11 13 11 13 11 13 11 13,15 16 11