Harmonica Tabs - Bốn chữ lắm - Phạm Toàn Thắng ft. Trức Nhân Thảo Nhi


Harmonica tabs - Bốn Chữ Lắm

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

17 18 17 , 17 18 17 17
Yêu là đau, thương là đau sao?

Tuyển thành viên tham gia nhóm phát triển Cộng đồng Harmonica Việt Nam (H4U) - The Harmonica

Tuyển thành viên tham gia nhóm phát triển Cộng đồng Harmonica Việt Nam (H4U) - The Harmonica


* Giới thiệu sơ lược về TheHarmonica - Harmonica4u

The Harmonica - Harmonica4u là cộng đồng harmonica cả nước, gồm các thành viên liên kết ở các clb cả 3 miền Bắc Trung Nam.