Harmonica Tabs - Thiên hạ vô song - Trương Lương Dĩnh (OST Thần Điêu Đại Hiệp 2006)

Harmonica tabs - Thiên hạ vô song - Trương Lương Dĩnh (OST Thần Điêu Đại Hiệp 2006)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

11 12 11 10 11 15 14 16 13 11
11 12 11 10 11 15 14 16 13 17

Harmonica Tabs - Yuukimaru Theme Song (Naruto anime)

Harmonica tabs - Yuukimaru Theme Song (Naruto anime)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

14 15 18 17 14
14 15 18 19 17

Harmonica Tabs - Cám ơn nhé tình yêu - Artista Band

Harmonica tabs - Cám ơn nhé tình yêu - Artista Band

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

Không gian nơi đây thật bình yên
13 13 13 13 12 11 13

Harmonica Tabs - Europe's Skies - Alexander Rybak

Harmonica tabs - Europe's Skies - Alexander Rybak


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

Intro :
14 17 17 17 15 16 14 11 18 17 18
13 18 17 15 12 15 18 16

Harmonica Tabs - Xin hãy thứ tha - Hồ Ngọc Hà

Harmonica tabs - Xin hãy thứ tha - Hồ Ngọc Hà


Tabs: Tremolo

Rằng em luôn giận anh em đâu nào hay em đã sai
6 9 9 8 9, 9 9 8 9 9 10 9

Harmonica Tabs - Trót yêu - Trung Quân

Harmonica tabs -Trót yêu - Trung Quân

Soạn Tabs: Sang Lê

Tabs: Tremolo

11 11 10 11, 9 10 9 6
Có chút bối rối... chạm tay anh rồi...

Harmonica Tabs - Ngày hôm qua đã từng - Mờ Naive

Harmonica Tabs - Ngày hôm qua đã từng - Mờ Naive


Soạn Tabs: Sang Lê

Tabs: Tremolo

Em buông tay anh nhé/Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi
11 11 11 12 13 18 16 16 16 11 17 17 16