Harmonica Tabs - Disney's Frozen "Let It Go"

Harmonica Tabs - Disney's Frozen "Let It Go"

Soạn Tabs: Leo Aslan
Tabs: Tremolo
Tab tremolo : 11 11 11 11 11 11 10 9 9 9 11 10 10 9 8
11 11 11 11 13 13 11 9 11 10 11 11 10 11
11 11 13 14 13 11 13 13 13 12 11 12 11
11 11 10 9 10 11 11 10 9
10 10 13 13 10 10 14 14 14 13 14 14 14 14 16 15 16 16
10 10 13 13 10 10 14 14
13 14 16 15 14 16 15 13 13 18
15 14 14 14 14 16 15 18 15 14 16 15
13 17 17 18 15 18 17 17 20 17 15 18 15 19 17 18
15 15 19 19 17 15
15 15 16 13 13
13 12 12 11 12 11 12 12 11 9
11 11 11 11 11 11 9
9 13 13 12 11 10
10 10 11 11 11 13 14 13 13 15 15 16 14 14
10 10 13 13 10 10 13 14 14 14 13 14 16 15 18

Harmonica Tabs - Mình yêu nhau đi - Bích Phương

Harmonica Tabs - Mình yêu nhau đi - Bích Phương

Soạn Tabs: Quốc Phương Trương

Tabs: Tremolo

14 16 15 16 14 16 15 16 14 13 14 16

13 17 17 18 18 15 14 15 18 15 16 16


14 16 15 16 14 16 15 16 14 13 14 16


17 17 15 14 14 14 15 19 20 17 18 17 20 18


chorus:


15 16 15 19 19 19 19 20 17 18 18


18 15 18 17 17 18 17 18 15 18 16


13 15 16 14 14 13 14 14


14 16 15 20 20 17 20 17 15 15 18

18 15 16 15 15 19 19 20 19 20 17 18 18


18 15 18 15 18 17 17 18 17 18 15 18 16


13 15 16 14 14 16 14 13


14 16 15 20 20 17 20 17 15 18 18 18 17 18 15 


Tabs: Diatonic

-6 -7 7 -7 -6 -7 7, -7 -6 6 -6 -7

6 8 8 -8 -8 7 -6 7 -8 7 -7 -7

-6 -7 7 -7 -6 -7 7, -7 -6 6 -6 -7

8 8 7 -6 -6 -6 7 9 -9 8 -8 8 -9 -8

Chorus:

7 -7 7 9 9 9 9 -9 8 -8 -8

-8 7 -8 8 8 -8 8 -8 7 -8 -7

6 7 -7 -6 -6, 6 -6 -6

-6 -7 7 -9 -9 8 -9 8 7 7 -8

-8 7 -7 7 7 9 9 -9 9 -9 8 -8 -8


-8 7 -8 7 -8 8 8 -8 8 -8 7 -8 -7

6 7 -7 -6 -6, -7 -6 6

-6 -7 7 -9 -9 8 -9 8 7 -8 -8, -8 8 -8 7 

Note:

a b C b a b C, b a g a b

g E E D D C a C D C b b

a b C b a b C, b a g a b

E E C a a a C G F E D E F D

Chorus:

C b C G G G G F E D D

D C D E E D E D C D B

g C b a a, g a a

a b C F F E F E C C D

D C b C C G G F G F E D D

D C D C D E E D E D C D b

g C b a a, b a g

a b c F F E F E C D D, D E D C

(chữ ko viết hoa là quãng dưới)

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Midi Down

Harmonica Tabs - Anh không đòi quà - Karik ft. OnlyC

Tabs : Anh không đòi quà

Soạn Tabs: Cookies

Tabs: Tremolo


9 6 7 9 6 7 9 6 6 6 6 8 9 8 8 8 8 8 6
8 9
6 9 6 7 9 6 7 9 6 6 6 6 8 9 8 8 8 8 8
6 8 9
11 11 11 11 9 9 12 12 12 12 12 11 10
10 10 10 10 9 10 11
11 11 11 11 9 9 12 12 12 12 12 11 10
10 10 12 11 10 9
10 10 10 10 .10 10 9 9 ."12 11 9 6 7"
10 10 10 10 9 9 9
10 10 10 10 .10 10 9 9 ."12 11 9 6 7"
10 10 10 10 9 9 9
15 14 13 15 14 13 15. 14 14 14 16 15

Harmonica Tabs - Mãi yêu - Mỹ Tâm


Soạn Tabs: Thuy Tinh
Tabs: Tremolo

người ơi nơi đó có nhớ tình xưa hay đã phai mờ năm tháng mong chờ
11 14 16 15 16 15 14 16 14 16 10 9 10 11 9 6
bên nhau phút giây xưa còn đâu
14 14 14 13 12 10 11
mình em lê bước trên phố quạnh hiu tim nhới từng cơn lòng đau tê tái
11 14 16 15 16 15 14 16 14 16 13 14 , 13 14 16 15
lang thang trên lối yêu xưa
15 15 15 18 15 16
ve kêu hè nghe hoang vắng anh bây giờ nơi đâu
15 16 14 16 15 20 , 16 14 13 14 16
yêu thương chỉ là trong giấc mơ
14 14 13 12 13 14 13
anh ơi tình trong em đó như hoa tàn bơ vơ
15 16 14 16 15 20 , 16 14 13 14 16
một đời hoài mong thương nhớ
13 13 13 14 16 17
vẫn yêu mãi dài theo năm tháng
15 16 15 12 13 14 17
vẫn yêu mãi dù trong xa vắng
16 14 16 12 13 14 18
mãi còn yêu yêu mãi trong xót xa
14 13 14 16 15 17 20 17
lòng vẫn yêu mãi dù tim khô héo
15 16 15 12 13 14 17
vẫn yêu mãi tàn hơi sương hkói
16 14 16 12 13 14 18
mãi còn yêu yêu mãi trong tôi...
14 13 14 16 15 16 14 

Tabs: Diatonic

người ơi nơi đó có nhớ tình xưa hay đã phai mờ năm tháng mong chờ
 5 -6 -7 7 -7 7 -6 -7 -6 -7 -4 4 -4 5 4 -3n
 bên nhau phút giây xưa còn đâu
 -6 -6 -6 6 -5 -4 5
 mình em lê bước trên phố quạnh hiu tim nhới từng cơn lòng đau tê tái
 5 -6 -7 7 -7 7 -6 -7 -6 -7 6 -6 , 6 -6 -7 7
 lang thang trên lối yêu xưa
 7 7 7 -8 7 -7
 ve kêu hè nghe hoang vắng anh bây giờ nơi đâu
 7 -7 -6 -7 7 -9 , -7 -6 6 -6 -7
 yêu thương chỉ là trong giấc mơ
 -6 -6 6 -5 6 -6 6
 anh ơi tình trong em đó như hoa tàn bơ vơ
 7 -7 -6 -7 7 -9 , -7 -6 6 -6 -7
 một đời hoài mong thương nhớ
 6 6 6 -6 -7 8
 vẫn yêu mãi dài theo năm tháng
 7 -7 7 -5 6 -6 8
 vẫn yêu mãi dù trong xa vắng
 -7 -6 -7 -5 6 -6 -8
 mãi còn yêu yêu mãi trong xót xa
 -6 6 -6 -7 7 8 -9 8
 lòng vẫn yêu mãi dù tim khô héo
 7 -7 7 -5 6 -6 8
 vẫn yêu mãi tàn hơi sương hkói
 -7 -6 -7 -5 6 -6 -8
 mãi còn yêu yêu mãi trong tôi...
 -6 6 -6 -7 7 -7 -6

Video Harmonica

Video Music

 


Sheet Music
Note:
Midi Down

Harmonica Tab - Conan Theme

Conan theme
Soạn Tabs: Kẻthua Cuộc Mạnh Mẽ

Tabs: Tremolo
 9 8 8b 11 9 8b 8 12 11 10
 9 10 9 10 11 9 8 8b 10 9 8
 8b 8 9 8b 11 9 10 14 13 12 11 10 11
 ( 10 8 ) thổi 2 note cùng lần
 9 8 8b 11 9 8b 8 12 11 10
 9 10 9 10 11 9 8 8b 10 9 8
 8b 8 9 8b 11 9 10 14 13 12 11 10 11
 ( 11 7 )

Harmonica Tab - Ký ức ngủ quên - Bích Phương

Ký ức ngủ quên - Bích Phương

Soạn Tabs: OneTwo Jonas

Tabs: Tremolo
14 16 15 15 15
15 11 13 14 16
14 13 14 16 15 15 15 14 13
11 10 9 9 9 14 16
15 16 15 15 15 14 16
14 16 15 15 15
15 11 13 14 16
14 13 14 16 15 15 14 13

Harmonica Tab - Ngày gió ngừng trôi - Bích Phương

Ngày gió ngừng trôi - Bích Phương

Soạn Tabs: OneTwo Jonas
Tabs: Tremolo

11 11 10 9 9 6 13 13 14 11
10 11 13 10 11
11 11 10 9 9 6 13 13 14 11
10 11 10 9 8 6
6 8 9 10 7 13 13 14 11
6 8 9 10 14 13
6 8 9 10 7 13 13 14 11
10 11 10 9 8 6
14 11 12 12
10 13 14 13 12 11

Harmonica Tabs - Mảnh ghép đã vỡ - Minh Vương

 Harmonica Tab - Mảnh ghép đã vỡ - Minh Vương
Soạn Tabs: Dat Luu
Tabs: Tremolo


 7 13 11 10 11 7 13 11 10 11 10 9 9
 9 15 15 15 16 15 14 14 13 11 12 11

Harmonica Tab - Khúc Giao Mùa - Mỹ Linh

Soạn Tabs: Đức Nam Nguyễn
Tabs: Tremolo
Cầm tay nhau bước trong...giao thừa
 9 10 11 13 12 11 10
 Đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này
 14 13 12 11 13 8 9 11 12 10
 Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan
 12 11 12 10 11 14 16 18 15 15
 Với bao niềm yêu thương cuộc đời
 14 13 12 13 13 10 9
 ĐK:
 Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
 15 15 15 15 16 14 13 12 15
 Đôi môi em anh ngỡ cánh đào