Harmonica Tabs - Em của ngày hôm qua - English Version

Harmonica tabs - Em của ngày hôm qua - English Version

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

6 10 11 12 12 11 10 12
12 13 11 11 10 9 11

Harmonica Tabs - Thương Hải nhất thanh tiếu - (Tiếu Ngạo Giang Hồ OST)

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

17 18 16 14 11 13
11 16 16 14 13 11 10

Harmonica Tabs - Nắng ấm xa dần - Thái Tuyết Trâm cover

Harmonica tabs - Nắng ấm xa dần - Thái Tuyết Trâm cover

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm.
10 9 10 10 9 11 11 10 11