Harmonica Tab - Là người em đã yêu - Ngô Kiến Huy

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo
Nước mắt đấy cho chuyện buồn hai chúng ta
11 11 11/ 6 7 6 9 11 10
Anh cũng chẳng khóc chẳng còn buồn đau xót xa
10 10 9 10 7 7 7 8 10 9
Em hãy về đi nhé anh muốn ngồi lại nơi đây
9 8 6 8 9 10 11 9 9 10 10
Em đừng lo lắng...
10 9 10 11
Thật ra anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em
11 11 10 11 6 7 6 9 9 11 10
Tại sao em hỡi anh vẫn không thể hiểu được em
10 10 10 13 13 14 13 11 10 9 11