Harmonica Tab - Einsamer Hirte (The Lonely Shepherd) - Gheorghe Zamfir


Tabs: Tremolo
 14 13 14 14 13 14
 10 10 11 11 12 12 14 18 15 18
 15 16 15 13 14
 10 10 11 11 12 12 14 18 15 18
 15 16 15 13 14
 14 13 12 12 18 15 16 16 13 12 11 11
 15 16 14 14 14 13 12 12
 20 17 18 18 15 13 13 14 13 14 14 13 14

Harmonica Tab - Everytime - Britney Spears

Share Tab: Tien Duong


Tabs: Tremolo
14 12 13 14 12 11
12 11 10 14 12 13
14 12 11 12 11 10
11 14 11 12 11 14 11
12 12 13 14

Harmonica Tab - Bởi Vì Anh Yêu Em - Phan Đinh Tùng

Cảm âm: xjtrum41

Tabs: Tremolo
15 16 15 18 17 16 14 16
14 13 14 13 10 11
12 11 10 11 12 14 16 18 15
14 16 15 , 15 15 18 15 16

15 16 15 18 17 16 14 16 , 14 13 13 14 16 11
12 11 10 11 12 14 16 18 15
14 16 15 , 15 15 18 17 16

Harmonica Tab - Người Quan Trọng Nhất - Asa

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
11 14 16 15 18 17 18 14 13 14
11 14 16 15 18 17 18 18 17 15
17 20 19 22 19 20 17 18 17
15 16 14 , 14 16 15 15 14 16 13 14

16 15 14 , 15 17 18 16 13 14
15 15 16 14 , 15 17 18 17 18 17
17 20 19 22 19 20 17 , 18 17
15 16 14 , 14 16 15 15 16 16 13 14

Harmonica Tab - Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - The Men


Tabs: Tremolo
13 13 13 12 11 10 11.
14 14 14 13 12 11 13,
13 13 13 12 11 10 11,
14 14 14 13 12 11 13 13 13,

Harmonica Tab - Anh Nhận Ra - Khắc Việt

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
15 18 16 14 13 , 11 13 14 14 13 13 9 11
15 18 16 14 13 , 11 13 14 16 14 14
15 18 16 14 13 , 11 13 14 13 9 9 13 11
15 18 16 14 13 , 11 13 14 14 13 15 16 14

Harmonica Tab - Sợ - Ngô Trường ft. Lê Tính

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
11 11 10 9 8 9 10 8 6
7 7 6 8 7 11
11 11 10 9 8 6 8 11 7
6 6 6 8 9 7 6

11 11 10 9 9 9 8 8 6
7 7 6 8 7 7 11
14 14 13 12 , 11 12 12 14 9
13 14 11 11 11 15 14

Harmonica Tab - Viên Đá Nhỏ - Hải Băng

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
9 9 10 11 13 13 11 14 13
11 11 10 13 13 11 14 13
16 16 16 15 15 15 17 18 16 16 18 13
13 12 11 13 12 12 11 13 12
12 12 11 12 13 11
11 11 11 10 10 9 10 14 13 10

Harmonica Tab - Yêu Anh – Miu Lê

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
11 11 11 11 12 13 11 10
11 10 9 9 9 , 6 9 10 11 12 11
11 11 11 11 12 13 11 10
10 10 11 10 9
10 10 11 10 9

Harmonica Tab - Người Hát Tình Ca - Uyên Linh

Cảm âm: xjtrum41

Tabs: Tremolo
14 14 , 13 13 12 11 11 12 11 10
15 15 , 14 14 16 15 15 11 14 13
14 14 , 13 13 12 11 11 12 11 10
11 12 14 13 , 11 12 13 14 13

13 13 13 12 11 10 9 , 12 11 10 9 10
10 11 12 12 12 13 11 10 9
14 13 13 11 10

Harmonica Tab - Điều Hạnh Phúc Nhất - The Men

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
15 , 15 16 15 16 14
13 13 14 16 , 16 16 14 16 14 13
11 15 15 16 15 16 14 , 13 (11) 10

13 14 16 15 , 15 15 16 15 16 14
11 11 13 11 13 14 14 14 18 18 16 (13)
13 14 16 15 , 14 13 11 10
10 15 16 10 14 14 13

Harmonica Tab - Bình Yên - Quang Hà

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
11 14 16 14 13 , 10 10 10 9 10 11
11 14 16 14 13 , 11 16 16 15 13 14
11 14 14 16 14 13 , 10 9 9 10 11 11
11 14 14 16 14 13 , 11 16 16 14 13 14

Harmonica Tab - Dấu Yêu Một Thời - Tiên Cookie

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
15 13 16 , 14 13 14 14 13 12 11
15 , 13 16 , 15 16 14 14 14 14 15 16
15 13 16 , 14 13 14 14 13 12 13
15 , 18 17 16 , 15 16 14 14 14 15 16

Harmonica Tab - Phía Xa Trùng Khơi - Tiên Cookie

Cảm âm: xjtrum41

Tabs: Tremolo
6 6 8 9 10 11 , 11 16 13 14 11
12 11 10 10 9 10 11

6 6 8 9 10 11 , 11 16 15 14
12 11 10 10 , 8 9 8

14 16 15 16 13 11 13 13
14 16 15 15 15 13 10 11

Harmonica Tab - Today I Miss You - Đại Nhân

Cảm âm: xjtrum41

Tabs: Tremolo
15 16 14 , 15 15 16
16 16 14 13 , 13 16 14 , 14 16 15
14 14 14 14 15 15 16
14 14 13 14 16

17 17 17 17 18 18 18 18 15 15
14 14 18 15 15 16 16 14 14 13 13
18 18 15 18 15 14
16 15 15 16 15 16

Harmonica Tab - Về Đâu Mái Tóc Người Thương - Quang Lê

Cảm âm bởi: Dany Lam
Tabs: Tremolo
6 11 10 9 10 11-13 11
9 10 9 10-11, 5 8 6
11 14 13 11 13 14 13-14, 13-14 11 9 6 9-10
9 10 11 9 6 10-11
6 11 10 9 10 11-13 11
9 10 9 10-11, 5 8 6
11 14 13 11 13 14 13-14, 13-14 11 9 6 9-10
5 8 10 11 9 6

Harmonica Tab - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

Soạn tabs: Nguyễn Quang Hưng - CLB Bách Khoa Harmonica

Tabs: Tremolo
11 11 11 15 15 16 14
14 14 10 12 12 12 14 16 11
17 20 17 18,18 18 14 18 17
11 11 16 16 11 11 18 15 16 14
15 15 15 14 18 17 20
20 19 20 17 18 17 17
18 17 15 15 14 18 18
11 14b 16 18 17 15

Harmonica Tab - Vì Em Quá Yêu Anh - Mỹ Tâm

Cảm âm bởi: Vân Anh - CLB Bách Khoa HarmonicaTabs: Tremolo
Gặp anh đêm ấy/ làm lòng mình như ngây dại
6 9 10 11/ 6 6 6 9 10 6
Từ trong phút giây/ biết em đã yêu anh từ lúc này
6 9 11 10/ 11 10 9 10 9 6 9 6
Và anh đã đến/ đến với em nồng say
6 9 10 11/ 12 12 11 9 10 6
Nào anh có hay/ lúc không còn yêu đau lòng thế này
6 9 11 10/ 11 10 9 10 9 6 9 6
Dù em đã biết/ chớ yêu/ anh nhiều
6 9 10 11/ 11 10/ 9 6

Harmonica Tab - Hotaru no Haka (火垂るの墓) - Grave Of The Fireflies - Mộ Đom Đóm


Tabs: Tremolo
4 5/-5 -5/-6 6/5 5/-5 5 -5 -4 5
4 4 5/-5 -5/-6 6/5 6 -5/5 -5/-4 4
6 7/-7 -6/6 6/5 6/-5 5 -5 -4 5
6 7/-7 -6/6 6/5 6 -5 5 -5 -4 4
6 -5 -4 4 -4 5/6 7 -7 -6 6 6 5 6 6 -6 -5 -4 4

Harmonica Tab - Sailing Ship

Tabs: Tremolo
 11 12 13 18 15 16 15 14
 12 10 15 16 14 16 13
 12 9 14 13 12 11 12
 10 11 12 13
 11 12 13 18 15 16 15 14
 12 10 15 16 14 16 13
 12 9 15 16 14 16 13
 12 9 14 13 12 11 12
 10 11 12 13

Harmonica Tab - Cantarella

Tabs: Tremolo
 14 11 14 15 16 15 13 15 17 18 14 16 15
 17 18 17 14 13 11
 14 11 14 15 16 16 15 13 15 17 18 14 16 15
 17 18 17 14 13 14
 17 18 17 14 13 16 15 16 14
 17 18 17 14 14 16 14 19 17
 14 15 16 16 14 18 15
 15 17 18 19 20 17

Harmonica Tab - Matoya's cave (Final Fantasy)

Tabs: Tremolo
 10 12 14 10 16 14 13 12 13 12 11
 12 14 15 12 18 15 16 14 16 14 13 14 16 15
 11 13 12 11 12 10
 16 15 18 12 16 14 16 14 13
 16 18 17 15 18 17 19 20 17 20 18
 15 16 14 13 11 12 13 12 11
 10 12 12 12 11 10 11 12
 12 14 13 12 13 14 14 15 16 14 16 15 15 15
 15 14 13 12 11 13 12 11 12

Harmonica Tab - Cornelia Castle (Final Fantasy)

Tabs: Tremolo
 17 17 20 17 18 15 18 13
 15 15 18 15 16 14 15 11
 14 16 15 18 17 20 19 20 17 18 15 15
 14 16 15 17
 18 17 17 20 17 18 15 18 13
 15 15 18 15 16 14 16 11
 14 16 15 18 17 20 19 20 17 18 16 15
 14 16 15 17 18 15

Harmonica Tab - Utsukushiki Mono (美しきもの) - Sound Horizon


Tabs: Tremolo
 11 14 16 15 16 14 13 11 10 9 10 13 11
 14 16 16 14 13 11 11 10 9 10 9 9
 14 16 15 16 14 13 11 11 10 9 10
 13 11 11 10 9 10 9 9

Harmonica Tab - Toufuu String Orchestra

Tabs: Tremolo
9 10 12 13/14/12 11 9 10
9 10 12 13/14/15 14 13 12 14
14 15 18/14 12 13/12 13 14
10 10 9 10 12 13 15 14 13

Harmonica Tab - Nỗi Đau Xót Xa - Minh Vương


Tabs: Tremolo
intro:
11 11 13 14 13 14 15 14 13 13
13 14 13 13 14 13 11 10 11
11 11 13 14 13 14 18 16 16 16
14 16 15 15 16 14 14

Harmonica Tab - Ngỡ - Quang Hà ft. Khắc Việt


Tabs: Tremolo
Intro:
11 11 10 11 10 6
10 10 9 10 13 11

11 11 10 11 10 6
9 10 9 8 6 6b

Harmonica Tab - Crossing Field - LiSA

Soạn tabs: nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo
 10 13 14 15 12 11 18 15 18 15
 14 13b 14 13 14 20 18 18 18 18
 12 11 12 13 9 9 11 12 14 12 13 11 12
 12 11 9 12 11 12 13 9 9 11 12 11 14 15 15 12 13 12 14 14 11 12
 11 12 13 14 11 13 12 9 10 8 12 13 12 13 14 13b 13 14

Harmonica Tab - Người Tôi Yêu - Chi Dân

Cảm ơn bởi: Nguyễn Đình KhangTabs: Tremolo
14 14 14 14 11 14 15 16 14 13
14 10 9 9 9 10 12 11
14 14 14 14 11 14 15 16 14 13
18 15 15 14 16 14 13 14

Harmonica Tab - Chờ Em Một Đời - Quang Vinh

Tabs: Tremolo
Chờ em dù mưa hay nắng, chờ em cafe thêm đắng.
Mi Sol Mi Sol La Đố , Rê Fa Rê Fa La Si
 11 13 11 13 14 15 10 12 10 12 14 16
Chờ em đường khuya lối vắng, trái tim héo gầy vì nhớ mong.
Mi Sol Mi Sol La Đố , Đố Si Đố La La Đố Si (Đố Mí Rế)
11 13 11 13 14 15 15 16 15 14 14 15 16 (15 17 18)
Chờ em mà sao em không tới, để mưa ngập hồn ai em hỡi.
Mi Sol Mi Sol Sol La Đố , Rê Fa Rê Rê Fa La Si
11 13 11 13 13 14 15 10 12 10 10 12 14 16

Harmonica Tab - Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa - Hồ Quang Hiếu

Cảm âm bởi bạn:  Dennis Ritchie

Tabs: Tremolo 
intro:
*
11 10 9 8 7 6
11 10 9 8 7 11 10
12 11 10 10, 6 , 11 10 9 9
10 9 8 8 6 8
*
11 10 9 9 8 7 6
11 10 9 9 8 7 11 10
12 11 10 10, 6 , 11 10 9 9
10 9 8 7 7 6 6b(k ben được thì ngân)

Harmonica Tabs - Cơn Mưa Ngang Qua - M-TP

Cảm âm: Dennis Ritchie


Tabs: Tremolo 
 Intro:
9 9 9 9 6 , 9 9 9 9
9 9 10 10 10 10
6 6b 6b 8 9 , 9 9 9 9 8-9
7 9 9 9 10 9 8, 8b 8 8b 8
6 6 8 9 , 9 9 9 9 8 9
7 7 9 9 9 11 10 9 10, 10 10 9 10

Harmonica Tab - Đôi Mắt - Wanbi Tuấn Anh


Tabs: Tremolo 
9 10 11 11 11 11 14 14 / 10 10 10 10 13 13
9 9 6 9 10 11 12 10 9 8
9 10 11 11 11 11 14 14 / 10 10 10 10 13 13
9 9 6 9 10 11 12 10 9 8/ 13 14

Harmonica Tab - Ngây Ngô - Hoàng Yến

Tabs: Tremolo 
 12 11 12 9 9 7 7 6 9 13
 11 12 , 11 12 11 12 9 10
 10 11 12 14 , 13 13 12 11 12 9 9
 12 11 12 9 9 , 8 7 6 12 13 , 11 11

Harmonica Tab - Gake no ue no ponyo (崖の上のポニョ) - Ponyo on the Cliff by the sea

Artist: 久石 讓 (Hisaishi Yuzuru)


Tabs: Tremolo
13 11 9 6 6 6 8 9 12 14 13
11 12 10 10 12 11 9 11 10 8 8 9 10
13 11 9 6 6 6 8 9 12 14 13
11 12 10 10 12 11 9 11 10 8 9
----------------------------------

Harmonica Tab - A Town With An Ocean View - Joe Hisaishi


Tabs: Tremolo 
 17 18 15 15 16 14 18 15 16 15 19 20 17 18 15 18 17

 11 15 11 16 11 14 13 12 13
 10 9 12 14 15 16 13 11 10 11
 11 15 11 16 11 14 13 12 13
 11 10 12 14 15 18 17 16 14 16 13

Harmonica Tab - Hirari Hirari - Hatsune Miku Append

Lyrics by Nayuta Momoka
Illustration by Wakubara
(Original title)
"【初音ミクAppendのオリジナル曲】 ひらり、ひらり"
([Original song by Hatsune Miku Append] Flutter, Flutter)

Tabs: Tremolo 
 14 14 13 14 12 11 12 10 9 10
12 13 14 13 12/ 12 13 12 11
14 14 13 14 15 14 12 13 10 9 10
11 12 13 14 9 10

Harmonica Tab - You're My Everything - Santa Esmeralda


Tabs: Tremolo 
intro
14 16 15 18 17 18
14 16 15 18 15 16
14 16 15 18 17 19 20 17 18
14 16 15 18 15 16
---------------------------------
14 16 15 11 11/ 17 17 18 18 15 15 16 16 14 16 11 11
18 18 15 15 16 16 14 14 13 13 14
14 16 15 14 13 13 10 10 11

Harmonica Tab - Tiễn biệt (Song Bie) - Phác Thụ

Tabs: Tremolo 
15 13 15 17
16 17 16 15
15 9 10 11 10 9 10
15 13 15 17
18 16 17 15
15 10 11 12 8 9
16 17 17
18 16 18 17
16 18 17 16 16 15 13 11 12
15 13 15 17
18 16 17 15
15 12 13 14 8 9

Harmonica Tab - Lonely Star (Ngôi Sao Lẻ Loi) - LK ft JustaTee vs P.A


Tabs: Tremolo 
 Intro :
6 6 11 10 9 8 9 8 9 13 11
10 9 6 6 11 10 9 8 9 8 9 13 11

9 8 6 6 11 10 9 8 9 8 9 13 11
10 9 6 6 11 10 9 8 9 8 9 13 11

Harmonica Tab - Xin Lỗi Anh - G.Plus ft Gizmo


Tabs: Tremolo 
Go :
11 11 11 6 11 12
12 12 6 9 10 , 10 12 11 10 9

11 11 11 11 11 12
12 12 11 6 11 10 , 10 12 11 10 9

12 12 , 12 14 13 14 13
12 12 9 10 12 12 12
12 12 9 10 , 13 13 13 , 13 13 13 , 13 13 13 14
12 12 12 9 13 12 13 13 , 12 12 9 10 12
11 11 11 , 11 11 11 , 11 12 11 12 10

Harmonica Tab - Alice - Hatsune Miku


Tabs: Tremolo 
 Intro :
9 10 11 13

Go :
9 11 13 14 9 9 6 6 9 11 10 9 10
9 11 13 14 9 9 6 6 9 11 10 9 9

9 11 13 14 9 9 6 6 9 11 10 9 10
9 11 13 13 15 15 9 9 11 10 9 9

Harmonica Tab - Xin Em Nụ Cười - Nguyễn Minh Sang (Nhạc Phim Nơi Tình Yêu Ở Lại)

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
15 16 15 16 16 13 11
14 14 14 15 16 14 13
10 10 10 10 14 13 14 11
14 14 14 14 14 13 16

15 16 15 16 16 13 11
11 14 14 14 15 16 14 13
10 10 10 10 14 13 14 11
14 16 15 16 14 13 14

Harmonica Tab - Đừng Quên Anh - Khắc Việt

 Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
11 11 12 13 , 11 10 9 9 10 9 11
11 9 9 9 9 9 , 11 10 10 10 10 10
11 11 12 13 , 16 15 16 14 13 11
10 10 9 , 6 11 11 11 9 10
11 11 14 16, 16 15 16 14 13 11
11 11 16 15 , 14 15 15 15 18 18

Harmonica Tab - Ta Đi Tìm Em - Đàm Vĩnh Hưng

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
11 14 , 16 15 , 15 17 18 13 13
11 14 15 16 14 13 14
11 14 , 16 15 , 17 19 20 15 15
15 14 15 18 17 16

11 14 , 16 15 , 15 17 18 13 13
11 14 15 16 14 13 14
11 14 , 16 15 , 17 19 20 15 15
15 14 15 18 20 17

Harmonica Tab - Vô Tình - Lâm Hùng

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
11 10 11 , 9 10 11 13 13 14 13
14 14 14 14 , 13 13 14 13 11
14 14 13 14 , 11 13 13 14 11
9 9 10 10 10 10 10 9 6 7 13

11 10 11 , 9 10 11 13 13 14 13
14 14 14 14 , 13 13 14 13 11
14 14 13 14 , 11 13 13 14 11
9 9 10 10 10 10 10 9 6 7 13
10 10 11 9

Harmonica Tab - Chiếc Lá Cô Đơn - Thủy Tiên

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
Chiều rơi nhẹ rơi trên phố hôm nay vừa thoáng qua,ngước mắt em nhìn theo chiếc lá.
7 9 8 9 10 11 , 9 9 8 14 13 , 10 10 9 8 9 10 11
Của mưa lìa xa cơn gió trong e chợt thấy lo mình sẽ về đâu ngày mai.
7 9 8 9 10 11 , 9 9 8 14 13 , 11 12 11 12 9 10
Lặng im niềm vui ngơ ngác bao nụ cười đã thôi ,rực rỡ ở trên đôi môi.
7 9 8 9 10 11 , 9 9 8 14 13 , 11 12 11 12 11 10
Vì anh lặng im không nói em đợi chờ tiếng yêu có khi cảm thấy vô vọng.
7 9 8 9 10 11 , 9 9 8 14 13 , 12 11 10 11 10 9

Harmonica Tab - Như Vẫn Còn Đây – Hiền Thục

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo 
14 16 15 15 16 15 18
14 15 15 16 16 15 14 15
14 16 15 15 16 15 12
17 18 18 17 16 15

17 , 14 15 , 18 18 16 15 18 18 17
18 17 , 16 15 , 17 18 18 15 16 15

14 15 15 15 15 , 14 15 15 15 18
16 16 16 16 13 14 16 15
15 15 15 , 14 15 15 15 18
16 16 16 16 , 14 16 16 15 14

Harmonica Tab - Đi Từ Phía Mưa - Tiên Cookie

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
11 15 16 14 13 13 11 10 11
12 11 12 13 15 16 14 13 11
11 15 16 14 13 13 11 10 11
12 11 12 12 15 16 14 16 15

14 16 15 16 14 13 , 11 14 14 13 12 11
11 14 16 15 16 15 18 , 13 15 18 17 17 17 18 17
11 14 16 15 16 14 13 , 11 14 13 13 12 13
11 10 , 11 13 16 14

Harmonica Tab - Kim Sinh Duyên (Tình Anh Em) - Chuan Zi (Xuyên Tử)

Kim Sinh Duyên, một bài hát hay và ý nghĩa về tình bạn, dựa trên một câu chuyện có thật . (các bạn có thể đọc câu chuyện này trong phần giới thiệu của Video Music)
 
Tabs: Tremolo 
7 6 9 11 13 11 10 11 6
11 13 14 14 14 13 13 14 11
[ 11 13 14 14 16 14 13 11 11 13 10 11 6
7 6 9 11 13 11 10 11 6] x2

Tabs: Diatonic
 -2 -3" 4 5 6 5 -4 5 -3"
 5 6 -6 -6 -6 6 6 -6 5
 [ 5 6 -6 -6 -7 -6 6 5 5 6 -4 5 -3"
 -2 -3" 4 5 6 5 -4 5 -3" ]x2

Harmonica Tab - Rino Gaetano - Gianna - Live Sanremo 1978

Soạn tabs: nhóm TheharmonicaTabs: Tremolo 
11 11 11 11 12 12 11 10 9 7 9 11 9 10 11
11 11 11 11 12 12 11 10 9 7 9 11 9 10 9

11 11 11 11 12 12 11 10 9 7 9 11 9 10 11
11 11 11 11 12 12 11 10 9 7 9 11 9 10 9

Harmonica Tab - April Snow - Tuyết Tháng Tư

Soạn tabs: nhóm Theharmonica
 
Tabs: Tremolo 
  11 7 9 10 11 10
 9 5 6 8 9 8
 6 7 6 3 5 7 6 7 3 2 5 7 12 3 5 2
 11 7 9 10 11 10
 9 5 6 8 9 8
 6 7 6 3 5 7 6 7 3 2 5 7 12 3 5 2

 11 15 16 15 18 17 13
 17 15 16 16 14 13
 9 12 8 9 10 11 12 14 13 14 16 17 15
 10 11 13 12 9 6 11 10

Harmonica Tab - Crazier - Taylor Swift

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo 
 11 11 11 11 12 11 11 10 10 15
I've never gone with the wind
 10 11 10 8 9 7 8 14
Just let it flow
 11 12 13 14 13 12 13 12 11
Let it take me where it wants to go
 11 11 11 12 11 11 10 10 15
Till you open the door
 10 11 10 8 9 7 8 14
There's so much more
 7 11 12 13 14 13 11
I'd never seen it before
 8 11 12 12 11 13

Harmonica Tab - Yume To Hazakura - Hatsune Miku (夢と葉桜)

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica 

Tabs: Tremolo 
 17 15 13 11
10 13 11 10 11 6 7 6
14 13 13 15 16 14

7 9 9 10 11 11 14 13 11 10 9 10 11
7 9 9 10 11 11 14 13 11 10 9 10 9

7 9 9 10 11 11 14 13 11 10 9 10 11
7 9 9 10 11 11 14 13 11 10 9 10 9

Harmonica Tab - The Good The Bad And The Ugly - The Ukulele Orchestra of Great Britain

Tabs: Tremolo 
 8b 10 8b 10 8b 8b
 7b 7 2
 8b 10 8b 10 8b 8b
 7b 7 9
 8b 10 8b 10 10b
 7b 5 2 3
 8b 10 8b 10 8b 8b
 7 2

Hoặc tabs:  
14 18 14 18 14 12 13 9
 14 18 14 18 14 12 13 15
 14 18 14 18 12 11 10 9
 14 18 14 18 14 13 10

Harmonica Tab - The Name of Life - Spirited Away OST (千と千尋の神隠し いのちの名前)

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica 
Anime: Spirited Away
Song: The name of life  

Tabs: Tremolo 
 17 18 19 17 18
 18 15 19 18 15
 17 18 19 17 18
 18 15 19 18 15
 17 17 17 17 18 17 22 17 18 18
 18 18 18 18 15 18 19 18 15 16 14
 14 16 15 15 15
 14 16 15 15 15 16

Harmonica Tab - Lời Tỏ Tình Ong Bướm

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
14 14 14 13 11
 11 13 14 14 14 13 14 13 14
 18 18 18 18 15 14 14 15
 18 18 18 15 18
 17 17 17 18 17
 17 19 14 18 17 18 17
 16 18 16 14 16 14 13 14 11
 16 14 18 16 14 13 14

Harmonica Tab - Swan Lake - Tchaikovsky

Soạn Tabs: Nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo 
14... 10 11 12 13 14
12 14 12 14
10 12 10 8 12 10

13 12 11 14
10 11 12 13 14
12 14 12 14
10 12 10 8 12 10

Harmonica Tab - Whistle - Flo Rida

Soạn Tabs: Nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo 
 Intro :
 22 19 17 19 17
 17 18 15 18 17
 22 19 17 19 17
 17 18 15 18 17

 22 19 17 19 17
 17 18 15 18 17
 22 19 17 19 17
 17 18 15 18 17

Harmonica Tab - BIGBANG - LIES (거짓말)

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
Intro :
14 ... 15 13 14 12 13 14 13 12 10
10 11 12 13
14 ... 15 13 14 12 13 14 15 ... 14 13 14

14 ... 15 13 14 12 13 14 ... 13 12 10
( 14 - 13 - 12 / 14 - 13 - 12 )
10 11 12 13
14 ... 15 13 14 12 13 14 15 ... 14 13 14
( 15 - 13 - 14 / 15 - 13 - 14 )

Harmonica Tab - Can Can Music - Jacques Offenbach

Soạn tabs: nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
13 14 , 13 14 , 13 14 13 14 13 14 13
6 10 10 11 10 9 9 11 12 14 15 14 14 13 13
14 8 8
14 13 9 9
11 11 10 11 10 17 18 17 18

6 10 10 11 10 9 9 11 12 14 15 14 14 13 13
14 8 8
14 13 9 9
11 11 10 11 10 10 9 9

Harmonica Tabs - TAEYANG - WEDDING DRESS

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
intro :
13... 9 8 9 9 9, 7 9 10 11 12 11 11 10...
9 10, 13... 9 8 9 9 9, 7 9 10 11 12 11 10 10...
7 14 13... 12 11 12 11 10 9 9 10 9 14 13 13
7 14 13... 12 11 11 10 9 9 10 9 14 13 12b 13 10

Go :
9 9 9 9 9 9 9 7
9 9 9 9 9 9 10 8
9 9 9 9 9 10 9 11 12 11 9 8 7

Harmonica Tab - Celtic Song - Fairy Tail (Slow version Main Theme)

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo 
 Intro :
10 14 ... 14 13 12 13 ... 13 12 11 10... 11
10 14 ... 15 15 14 12 13... 13 12 11 10 ... 11

10 14 ... 14 13 12 13 ... 13 12 11 10 ... 11
10 14 ... 15 15 14 12 13 ... 13 12 11 10 ... 9

Go :
10 11 10 9 6 7 6 9 10 9
10 11 10 9 6 7 6 9 11 9

10 11 10 9 6 7 6 9 10 9
12 11 10 11 10 9 6 9 10 9 12 11

Harmonica Tab - Một Chút Quên Anh Thôi - Tiên Cookie

Sáng tác và trình bày : Tiên Cookie
Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
14 14 16 15 16 14 13 11
14 14 16 15 16 16, 13 17 18 18
13 20 17 18 18 , 14 14 16 15 , 18 17 15 16

14 14 16 15 16 14 13 11
14 14 16 15 16 16, 13 17 18 18
17 20 19 17 18 15 , 14 14 16 15 18 17 15 16

Harmonica Tab - Far over the Misty Mountains Cold (OST The Hobbit)

Soạn tabs: Tấn Phát Võ

Tabs: Tremolo 
11 13 14, 15 18 17-18 15 16b 14
Far o-ver, the mi-sty-y moun-tains cold
11 14 16b 16b, 15 18 16b 14
to dun-geons deep and ca-verns old
11 11 13 14 14, 15-18-15-16b 13 14
the pines were roa-ring o-o-o-on the height
11 14 16b 16b 16b, 15-18-15-16b 16b 16b

Harmonica Tab - Như Cánh Vạc Bay - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly

Soạn tabs: Tấn Phát Võ
Tabs: Tremolo 
17 17 14 14 17 17 17. 18 18 13 13 18 18 18
18 14 11 9 11, 16b 16b 11 11 15 14 14
17 17 14 14 17 17 17. 18 18 13 13 18 18 18
18 14 11 9 11, 16b 16b 11 11 15 14 14

* 17 17 15 15 17 17 17, 20 20 18 18 20 20 20
17 19 17-18 15 13, 18 20 17-18 15 15
* 17 17 14 14 17 17 17, 18 18 13 13 18 18 18

Harmonica Tab - Fall For You - Secondhand Serenade


Tabs: Diatonic
(Tabs by:
Lazy Cat and Haptabs)
-3” 4 4 4 4 4 4 -3 -3 -3 4
The best thing about tonight's that we're not fighting
4 -4 5 -5 5 -5 5 -4 4 -4 -3
Could it be that we have been this way before
4 4 4 -4 -4 4 4 6 6 -5
I know you don't think that I am trying
-5 5 -5 5 -5 5 -4 4 -4 -4
I know you're wearing thin down to the core

Harmonica Tab - Tình Yêu Màu Nắng - Đoàn Thúy Trang ft. Big Daddy

Cảm âm bởi: Semi Sukune
Tabs: Tremolo 
6 9 6 9 10 11
6 9 6 9 10 11
10 10 10 10 10 9 8 9

6 9 6 9 10 11
6 9 6 9 10 11
10 10 10 10 9 9

7 7 7 6 9 6, 10 10
10 11 13 10 9, 9 10 10
10 11 13 10 9, 9 10 10
10 11 13, 10 11 13 10
10 10 11 13

Harmonica Tab - Forever Alone - JustaTee

Tabs full rồi nhé các bạn :D


Tabs: Tremolo 
Intro :
14 14 13 14 14 13 13 15 14 13
12 12 10 12 12 13 12
Go :
 12 12 12 13 14 14 14 14 13
 12 13 14 13 13 12 10 9 12 10 9 12

 10 9 12
 12 12 12 13 14 14 14 14 13
 12 13 14 13 13 12 10 9 12 10 9 12 10 9 12 , 13 14

 15 15 12 12 15 15 11 12
 12 12 12 12 12 12 12 10 9 12 10 9 12 13 14
 15 15 12 12 15 15 11 12 13 14 13 12 14 13 13 13 12

ÐK :
 12 12 12 13 14 14 13 14 14 13 13 15 14 13
 12 12 12 13 12 12 10 12 12 13 12
 12 12 12 13 14 14 13 14 14 13 13 15 14 13
 12 12 12 13 12 12 10 12 12 13 12

Ending :
12 12 12 13 14
11 11 11 12 13
12 12 12 12 10 11 12 12 10 11 12 12 13 14
14 14 15 13
13 12 13 13 12 13 14 13 12 14 13 13 13 12

9 10 11 13 11 11 10 10 10 10 9 11 10
9 10 11 13 11 11 10 10 10 10 9 10 11 10 9
Tabs: Diatonic
Intro :
 -6 -6 6 -6 -6 6 6 7 -6 6
 -5 -5 -4 -5 -5 6 -5
Go :
-5 -5 -5 6 -6 , -6 -6 -6 6
-5 6 -6 6 6 -5 , -4 4 -5 , -4 4 -5
-4 4 -5 , -5 -5 -5 6 -6 , -6 -6 -6 6
-5 6 -6 6 6 -5 , -4 4 -5 , -4 4 -5 , -4 4 -5 , 6 -6

7 7 -5 -5 , 7 7 5 -5
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 4 -5 , -4 4 -5 , 6 -6
7 7 -5 -5 , 7 7 5 -5 6 -6 6 , -5 -6 6 , 6 6 -5

ÐK :
-5 -5 -5 6 -6 -6 6 -6 -6 6 6 ( 7 -6 6 )
-5 -5 -5 6 -5 -5 -4 -5 -5 6 -5
-5 -5 -5 6 -6 -6 6 -6 -6 6 6 ( 7 -6 6 )
-5 -5 -5 6 -5 -5 -4 -5 -5 6 -5

Ending :
 -5 -5 -5 6 -6
 5 5 5 -5 6
 -5 -5 -5 -5 -4 5 -5 -5 -4 5 -5 -5 6 -6
 -6 -6 7 6
 6 -5 6 6 -5 6 -6 6 -5 -6 6 6 6 -5

 4 -4 5 6 5 5 -4 -4 -4 -4 4 5 -4
 4 -4 5 6 5 5 -4 -4 -4 -4 4 -4 5 -4 4
Soạn tabs: nhóm TheHarmonica
Hãy share nếu các bạn thấy hay ! :D
Video Harmonica:
 
Video Music
 
Sheet Music
Note: 

 La La Sol La La Sol Sol Đố La Sol
 Fa Fa Rê Fa Fa Sol Fa

 Fa Fa Fa Sol La La La La Sol
 Fa Sol La Sol Sol Fa Rê Đô Fa Rê Đô Fa
 Rê Đô Fa
 Fa Fa Fa Sol La La La La Sol
 Fa Sol La Sol Sol Fa Rê Đô Fa Rê Đô Fa Rê Đô Fa Sol La
 Đố Đố Fa Fa Đố Đố Mi Fa
 Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Rê Đô Fa Rê Đô Fa Sol La
 Đố Đố Fa Fa Đố Đố Mi Fa Sol La Sol Fa La Sol Sol Sol Fa

 Fa Fa Fa Sol La La Sol La La Sol Sol Đố La Sol
 Fa Fa Fa Sol Fa Fa Rê Fa Fa Sol Fa
 Fa Fa Fa Sol La La Sol La La Sol Sol Đố La Sol
 Fa Fa Fa Sol Fa Fa Rê Fa Fa Sol Fa

 Fa Fa Fa Sol La
 Mi Mi Mi Fa Sol
 Fa Fa Fa Fa Rê Mi Fa Fa Rê Mi Fa Fa Sol La
 La La Đố Sol
 Sol Fa Sol Sol Fa Sol La Sol Fa La Sol Sol Sol Fa
 Đô Rê Mi Sol Mi Mi Rê Rê Rê Rê Đô Mi Rê
 Đô Rê Mi Sol Mi Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô


Midi Down

Harmonica Tab - Dòng Thời Gian - Đoàn Phi (OST Mùi Ngò Gai)

Soạn Tabs: Nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
intro :
18 17 20 17 20
 17 18 17 18 17
 18 15 16 15
 13 14 16 16 14 13 12 11 10
------------------------------------------
 9 9 9 7 9 11 11 10 10
 7 9 11 11 10 10
 7 9 12 12 9 9 10 9

 9 9 9 7 9 11 11 12 11 12 10
 7 9 11 11 12 11 12 10
 7 9 12 12 13 11 10 11