Harmonica Tab - Miss You So Much

Nhớ Em Nhiều Hơn
Tabs: Tremolo

14 15 16 14 13 14 11
14 13 14 15 16 (16) 14 16 15
15 18 17 17 17 17 18
15 16 14 16 13
(14-14)15 16 14 13 (13) 14

14 15 16 14 13 14 11
14 13 14 15 16 (16) 14 16 15
15 18 17 17 17 17 18
15 16 14 16 13
14 15 16 13
(14-14) 15 16 14 13 (13) 14

Chorus:
11 13 14 17 18 15 16 15 15
15 16 (14-14) (14-14) 13 13 14 11
11 13 14 17 18 15 16 15 15
15 16 14 14 13 13 (15)16 14

Full Name

No comments :

Post a Comment

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)