Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Duong Xa Uot Mua

Đường Xa Ướt Mưa

Nhạc và lời : Đức Huy

Tabs: Tremolo


13 13 11 13 15 16 15 14
12 12 10 12 16 14 15 13
11 11 10 11 14 13 14 12
7 7 10 12 11
13 13 11 13 15 16 15 14
12 12 10 12 16 14 15 13
11 11 10 11 14 13 14 12
7 7 8 10 9

Chorus :
12 12 14 15 16
15 18 15 15 13 11
12 12 12 8 8 13 13 13
12 12 14 15 16
15 18 15 15 13 11
12 12 12 10 10 10 16 14 13

Câu kết : 15 15 15 14 14 13 13 16 18 15


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)