Harmonica Tabs - Anh cứ đi đi - Vương Anh Tú, Hoàng Yến Chibi


Soạn Tabs: 
Tabs: Tremolo

 6 8 9
 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 6 6 12
 12 12 11 12 13 14
 13 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 14 16
 14 11 6 8 9
 11 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 12 6 6 12
 12 12 12 12 13 14 13

 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 16 15
 16 14 16
 15 16 16 14 14 13 13 11
 12 15 15 15 18 15
 15 16 16 14 14 13 13 10
 11 16 16 11 13

 14 17 18 15 13

Tabs: Diatonic

-3'' -3 +4
+5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 +5 -5 +6 -6
+6 +5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -6 -7
-6 +5 -3'' -3 +4
+5 +5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 +6 -6 +6

+5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -7 +7
-7 -6 -7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 +5
-5 +7 +7 +7 -8 +7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 -4
+5 -7 -7 +5 +6

-6 +8 -8 +7 +6

Video Harmonica

Video Music


Sheet Music

Note:

 Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Mi Fa Sol La
 Sol Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La La Si
 La Mi Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Sol La Sol
 Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Si Đố
 Si La Si
 Đố Si Si La La Sol Sol Mi
 Fa Đố Đố Đố Rế Đố
 Đố Si Si La La Sol Sol Rê
 Mi Si Si Mi Sol

 La Mí Rế Đố Sol

Midi Down

Kỹ thuật tay bán âm tấu pháp kiểu 2 chân bước đi.

Xin bấm vào ký hiệu CC của Youtube để xem phụ đề:

Đất nước trọn niềm vui.

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Đất nước trọn niềm vui.

Tác giả: Hoàng Hà.

Nguồn nhạc khuông:
http://baicadicungnamthang.net/sheet/dat-nuoc-tron-niem-vui-236.html

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ kép ghép với xướng âm giọng Đô trưởng:

Ta đi trong muôn a…ánh sa…ao va…àng rừng cờ tung bay
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 10Rê5 14La5 14La5

Rộn ràng và mê say, như…ững bước chân dồn về đây.
9Đô5 10Rê5 12Pha5 13Xon5 13Xon5, 14La5-15Đô6 14La5 13Xon5 9Đô5 10Rê5 13Xon5.

Sài Gòn ơi!
8Ti4 6La4 10Rê5!

Vư…ững tin đã bao năm rồi, một ngày vui…i…i giải phóng.
10Rê5-13Xon5 11Mi5 13Xon5 10Rê5 9Đô5 7Xon4, 7Xon4 9Đô5 10Rê5-11Mi5-10Rê5 9Đô5 11Mi5.

Ta nghe vang như ti…ếng Bá…ac Hô…ồ dậy từ non sông!
13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 11Mi5-10Rê5 9Đô5 10Rê5 14La5 14La5

Rạo rực sao hôm nay, Ba…ác vui với hội toàn dân.
9Đô5 10Rê5 12Pha5 13Xon5 13Xon5, 14La5-15Đô6 14La5 13Xon5 9Đô5 10Rê5 13Xon5.

Thành Đồng ơi!
8Ti4 6La4 10Rê5!

Sa…ắt son đã vang khải hoàn.
10Rê5-13Xon5 11Mi5 13Xon5 10Rê5 9Đô5 7Xon4.

Ôi! hạnh phúc vô biên!
12Pha5! 10Rê5 14La5 12Pha5 11Mi5!

Hát nư…ã đi em, những lời yêu thương.
11Mi5 11Mi5-14La5 11Mi5 10Rê5, 11Mi5 7Xon4 8Ti4 9Đô5.

Hờ…ơ ơ…ơ…ơ ơ…ơ…ơ ơ…ơ
13Xon5-15Đô6 Rê6-15Đô6-16Ti5 16Ti5-15Đô6-11Mi5 14La5-10Rê5

Hội toàn thắng náo nức đất nước,
9Đô5 10Rê5 16Ti5 16Ti5 16Ti5 16Ti5 16Ti5,

Ta muốn bay lên say nga…ắm sông núi hiên ngang,
16Ti5 15Đô6 16Ti5 16Ti5 16Ti5 16Ti5-15Đô6 16Ti5 15Đô6 16Ti5 14La5,

Ta muốn reo vang, ha…át ca muôn đời Việt Nam.
14La5 16Ti5 14La5 14La5, 14La5-16Ti5 14La5 13Xon5 11Mi5 13Xon5 14La5.

Tổ quốc anh hùng!
10Rê5 16Ti5 14La5 13Xon5!

Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn
9Đô5 9Đô5 9Đô5 10Rê5 9Đô5 8Ti4 8Ti4 9Đô5 8Ti4 6La4

Mà vẫn ngoan cường
6La4 8Ti4 6La4 7Xon4

Giành một ngày toàn thắng.
7Xon4 8Ti4 9Đô5 10Rê5 13Xon5.

Đẹp quá!
12Pha5 14La5!

Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh,
9Đô5 10Rê5 16Ti5 16Ti5 16Ti5 16Ti5 16Ti5 16Ti5,

Ta muốn ôm hôn mỗi tơ…ấc đất quê hương,
16Ti5 15Đô6 16Ti5 16Ti5 16Ti5 16Ti5-15Đô6 15Đô6 16Ti5 14La5,

Ta muốn ca vang bư…ớc chân những người chiến sĩ
14La5 16Ti5 14La5 14La5 14La5-16Ti5 14La5 13Xon5 11Mi5 13Xon5 14La5

giải phóng kiên cường!
10Rê5 16Ti5 14La5 13Xon5!

Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời
9Đô5 9Đô5 9Đô5, 10Rê5 9Đô5 8Ti4 8Ti4 9Đô5 8Ti4 6La4

tươi thắm tuyệt vời
6La4 8Ti4 6La4 7Xon4

Đẹp niềm tin mãi mãi
7Xon4 8Ti4 9Đô5 10Rê5 13Xon5.

Tổ Quốc muôn đời
12Pha5 14La5 12Pha5 10Rê5

Trọn vẹn ca…ả non sông thống nhất,
9Đô5 10Rê5 10Rê5-13Xon5 14La5 16Ti5 15Đô6 Rê6,

rạng rỡ…ơ Vị…êt Nam!
13Xon5 Mi6-Rê6 13Xon5-16Ti5 15Đô6!