Harmonica Tabs - Dưới những cơn mưa - Mr. Siro

Harmonica Tabs - Dưới những con mưa - Mr. Siro

Soạn Tabs: Thái Trần

Tabs: Tremolo

10 12 14 10 13 
9 14 14 14 13 15 14 

Harmonica Tabs - Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn

Harmonica Tabs - Phía sau một cô gái - Sobin Hoàng Sơn


Soạn Tabs: Thái Trần 
(Update tông thấp cho Tremolo)

Tabs: Tremolo (tông cao)

11 13 14 14 14 14 14 17 18 16 16 16 13 11 
11 13 14 14 14 14 14 15 18 16 16 16 15 15 

Kèn và giá cả (Tremolo - Diatonic - Chromatic)

Giá mua bán kèn harmonica Diatonic 10 lỗ và Tremolo 24 lỗ tại Hà Nội và ở Sài Gòn năm 2016
Mới tập chơi có thể làm quen với Tremolo